— Det här är en förhållandevis liten kostnad för regionen som man sedan sparar in i minskade sjukvårdskostnader och också minskat mänskligt lidande, sa Mikael Ekvall (V), gruppledare i regionen, till tidningen i våras i samband med att motionen skrevs.

Nu har förslaget gått igenom i regionstyrelsen sedan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna stött förslaget.

— Det här är inte en ny fråga för oss. Vi har haft uppe detta i vårt parti tidigare. Vi vill jobba förebyggande och halkolyckor drabbar främst äldre personer, säger regionrådet Marcus Eskdahl (S).

Alliansen ville avslå motionen.

Annons

— Vi anser att det är ett egenansvar att skaffa halkskydd. Någonstans går gränsen för vad samhället kan stå för, säger regionrådet Mia Frisk (KD).

Hon är mycket kritisk till att förslaget klubbas igenom utan att det gjorts någon kostnadsberäkning.

— Det finns ingen ekonomisk beredning. Ska alla som är 65 år och äldre erbjudas gratis broddar kan det bli omfattande summor, säger Mia Frisk.

Marcus Eskdahl har en annan syn på det ekonomiska.

— Vår ingång i det här är att vi både får ett minskat lidande för den enskilde och sänkta sjukvårdskostnader i form av färre lårbensbrott och andra skador, säger han.

Slutligt beslut tas i regionfullmäktige nästa vecka. Mia Frisk flaggar för att Alliansen kommer att yrka på minoritetsåterremiss. Detta innebär att ärendet kan skickas tillbaka för fortsatt utredning om minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna begär det.