Kommunen har möjlighet att lägga lokalpolitiska synpunkter på vissa jordförvärvsärenden. Kommunstyrelsen, ks, utnyttjar den möjligheten i fråga om försäljningen av Hermannebo 1:1.

Kommunstyrelsen poängterar först att Boxholms skogar är såväl en bra skogsförvaltare som väl förankrad i bygden.

Likväl klargör ks som sin åsikt att det vore bättre om fastigheten kunde säljas till en privatperson som själv vill äga och bruka den.

Kommunstyrelsen motiverar detta med: ”Vi behöver åter ge förutsättningar för nya generationer som kan bygga ett liv på landsbygden där man brukar jord och skog.”

I tjänsteskrivelsen, som var underlag till beslutet, angav kommunchef Pär Fransson syftet att bosättning och lokalt brukande av jord och skog ger kommunen skatteintäkter samtidigt som lokal växt- och animalieproduktion kan öka.

Fler bosatta förväntas också ge större underlag för kommersiell och offentlig service samt gynna föreningsliv och lokala organisationer.