Vid förra valet beslutade Eksjö kommun att bilda en helt ny sektor med tillhörande nämnd för frågor rörande tillväxt och utveckling. Efter drygt tre år, och i samband med att den kommunala organisationen nu ses över inför en ny mandatperiod, är tongångarna inifrån sektorn och nämnden positiva.

– Jag tycker att det var ett modigt och klokt beslut av kommunen då. Alla kommuner pratar om att man vill ha tillväxt och utveckling och att man då så tydligt väljer att lägga fokus på de frågorna gör att Eksjö kommun rejält andas framtid, säger sektorschefen Axelsson.

Hamnade i skymundan

Frågorna gäller bland annat näringsliv, turism, föreningsliv, kultur och vuxenutbildning och var tidigare fördelade på framförallt kommunledningskontoret och samhällsbyggnadssektorn.

– Tidigare, när de var en del av många andra, kunde de här frågorna lätt komma i skymundan. Här får de mer plats och en egen identitet, säger nämndordföranden Alm.

En direkt fördel som de båda pekar på att nyordningen fört med sig är en förbättrad kontakt med lokala företag och föreningar. Likaså är det lättare att direkt koppla ihop de olika delarna med varandra.

Kött och blod

– Vi har kunnat göra många fler studiebesök hos företag och hälsat på föreningslivet. När man får kött och blod bakom skrivelser och ansökningar är det lättare att förstå helheten, säger Axelsson.

– Och ett konkret exempel är Eksjöhus expansion och behov av att rekrytera som vi kunde koppla samman med SFI. När vi inte behövde ta vägen förbi andra politiska instanser gick det snabbt att föra samman, fortsätter Axelsson.

Annons

Måste försvaras

Allt är dock inte självklart. Framförallt, menar Alm, behöver sektorn och nämnden ofta försvara sin verksamhet på ett helt annat sätt än andra delar av den kommunala verksamheten.

– Vår verksamhet måste hela tiden försvaras och motiveras eftersom så lite av den är lagreglerad. Skolan och socialen kan säga att ”de måste ha det här”. Det kan inte vi, förklarar han.

– Vi måste inte ha turism, museum eller kulturskola. Vi måste inte ge bidrag till föreningsliv eller stadsfest. Men vad tråkigt vi skulle ha det, säger han och påpekar bland annat skatteintäkterna turismen inbringar och frågar sig om näringslivet verkligen skulle kunna rekrytera till Sveriges tråkigaste stad.

Lätt att se värdet

– Även om de här sakerna inte är ”nödvändiga” är det inte svårt att se värdet av dem, poängterar han.

Axelsson lyfter också fram att den nya sektorn inte inneburit extra kostnader för kommunen.

– Vi fick uppdraget att skapa en ny sektor utan nya pengar, och det har vi gjort. Jag tycker det är viktigt i sammanhanget, säger han.