Stöd och service till funktionshindrade har prognostiserats till en negativ avvikelse med drygt 22 miljoner och socialt stöd en avvikelse med 12 miljoner.

– Vi beräknas gå 34 miljoner back. När det gäller socialt stöd har vi börjat arbeta så mycket vi kan med hemmaplanslösningar. Men det tar lite tid, det behövs boende och det har vi inte. De arbetar väldigt aktivt med det. Vi måste ta hand om våra invånare, säger Marie-Louise Gunnarsson (M), ordförande i socialnämnden.

När det gäller LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, säger Marie-Louise att de endast kan se hur läget ser ut nu.

– Vi har ingen aning om var vi hamnar. Vi hoppas inte att vi ska hamna högre än vad vi är nu, utan tvärtom. Men det kan bli det dubbla.

– Valet som kommer gör också att vi inte vet var vi hamnar. Vi känner oss inte trygga, men det gör inte de som har LSS heller, säger hon.