Genom Life-programmet finansieras EU:s miljö- och klimatprojekt. Mellan åren 2014 och 2020 fördelas 3,46 miljarder euro i projektstöd.

Fakta: målarmusslan

Den tjockskaliga målarmusslan är en Sveriges nio stormusselarter.

Musslorna blir upp till 10 cent..

Fakta: målarmusslan

Den tjockskaliga målarmusslan är en Sveriges nio stormusselarter.

Musslorna blir upp till 10 centimeter långa och kan bli 80 år gamla.

Musslorna lever i vattendrag med strömmande vatten. Där sitter de i bottenmaterialet och filtrerar vattnet på partiklar. De kan filtrera och rena upp till 40 liter vatten per dygn.

Musslornas larver måste genomgå ett parasitiskt stadium i gälarna på en fisk för att utvecklas till färdigbildad mussla.

När musslan efter några veckor släpper från fiskens gälar gräver den ner sig och lever bland partiklarna på bottnen tills den blivit cirka en centimeter stor. Därefter kommer den upp, förankrar sin framände i bottnen och börjar filtrera vatten genom bakänden. I år efter år.

4,9 miljoner av dessa euro har satsats i projektet ”Unio crassus för Life” som i Sverige gått under namnet ”Målarmusslans återkomst”. Tjockskalig målarmussla är Europas mest hotade musselart och även Sveriges mest hotade sötvattenmussla.

30 mil vattendrag

Projektet syftar till att rädda målarmusslan (Unio crassus) genom att förbättra vattenkvalitet och livsmiljöer i tolv vattendrag i sydöstra Sverige. Länsstyrelserna i Södermanland, Östergötland, Jönköping, Blekinge och Skåne har samarbetat i projektet där även Karlstads universitet varit involverat.

300 kilometer vattendrag har mellan 2012 och 2016 restaurerats inom ramen för projektet. Utöver arbetet med att förbättra vattendragens bottnar och ta bort vandringshinder har det i Skåne byggts upp en laboratorieanläggning för att odla upp små musslor som kan sättas ut i vattendrag där musslan försvunnit.

Två projekt i länet

I Jönköpings län har delprojekt i Eksjö kommun samt Vetlanda kommun ingått i ”Målarmusslans återkomst”.

I Brusaån har en helt ny fiskväg, eller omlöp, för både fisk och musslor byggts vid den övre bruksdammen i Mariannelund. Åtgärderna har utförts i ett samarbete mellan länsstyrelsen, Emåförbundet och Eksjö kommun.

Annons

I Lillån, Emån, vid Kvillsfors har vattenmängden ökat och elva vandringshinder åtgärdats. Två nya fiskvägar för fisk och musslor har anlagts i samarbete mellan länsstyrelsen, Emåförbundet, Vetlanda kommun, Skånska energi och Kvillsfors samhällsförening.

När samtliga europeiska Life-projekt nu har utvärderats har ”Målarmusslans återkomst” valts ut till den lilla gruppen Bästa projekt eller Best Projects.

Ett kvitto

Daniel Rydberg, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län, tar den positiva uppmärksamheten kring Målarmusslans återkomst-projektet som ett kvitto på att de jobbat rätt.

— Det är jätteskoj att vårt projekt uppmärksammas på det här sättet, inte minst med tanke på alla som varit delaktiga i det här samverkansprojektet, säger han.

— Projektet har varit lyckat i alla projektområdena och jag tror vi lyckats nå ut med budskapet. Och även om målarmusslan varit huvudarten har projektet skapat biologisk nytta även för flera andra arter. Projektet har lyckats med att växla upp EU-medlen genom flera konkreta åtgärder.

Håller tummarna

Daniel Rydberg tror också att projektet lett till att fler fått upp ögonen för målarmusslan. Att sprida information och kunskap har ingått i projektet.

— Att få berätta om målarmusslorna för skolklasser samtidigt som de fått håva insekter har varit väldigt roligt. Den målgruppen är ofta så kunskapstörstande.

En jury jobbar nu vidare med att utse vilket projekt som är det bästa av de bästa, best of the best. Juryns beslut meddelas den 23 maj i Bryssel.

— Så nu håller vi tummarna för att Målarmusslans återkomst utses till det allra bästa projektet, säger Daniel Rydberg.

EU