Men samtidigt minskar regeringen statsbidraget till kommunerna med samma summa. Det blir alltså inte mer pengar till kommunerna för högre kvalitet i omsorgen, utan risk att de även höjer avgifter för trygghetslarm eller matlådor.

Från SPF Seniorerna vill vi därför vara tydliga med att höjda omsorgsavgifter kommer att drabba de mest utsatta äldre – de med störst omsorgsbehov och lägre inkomster. Avgiftshöjningen äter nämligen upp förändringarna i pension, skatt och bostadstillägg som kom vid årsskiftet. För en ogift snittpensionär med hemtjänst blir det cirka 1 200 kronor mindre i plånboken på årsbasis om avgiftshöjningen blir verklighet.

Här i Jönköpings län finns det över 9 000 seniorer som har hemtjänst eller bor i särskilt boende. De riskerar att drabbas av en avgiftshöjning - människor med redan låga pensioner och stort behov av omsorg och stöd. SPF Seniorerna har därför startat Hemtjänstuppropet där man kan skriva under en protestlista emot avgiftshöjningen, med målet att regeringen drar tillbaka sitt förslag.

KJELL LINDSTRÖM


distriktsordförande SPF Seniorerna i Jönköpings län

SPF