Hans betydelse för det moderna Nässjö kan inte överskattas. Under decennier sysselsatte hans företag Eldon hundratals Nässjöbor och hans gärningar innebar en väsentlig motor för utvecklingen av staden under 50- och 60-talen.

Randholm föddes 15 oktober 1922, son till Karin och Josef Randholm, paret som genom sin företagsamhet lade grunden för det internationella storföretag som Gunnar Randholm blev vd för 1958.

Fadern Josef var verksam redan på 1920-talet inom området elinstallation och uppfann även den så kallade "spisdosan" som var inledningen till standardisering av hushållens elektrifiering.

Gunnar Randholm, som utbildat sig till ingenjör med inriktning på el, inledde sin karriär som konstruktör och driftingenjör vid det som då kallades AB Eldon-Verken. Under hans ledning utvecklades företaget till en koncern där kärnverksamheten var tillverkning av utrustning inom elsektorn för industri, hushåll och offentlig sektor. Verksamheten breddades och inom koncernen tillverkades allt från ställverk till möbler och biltillbehör, exempelvis släpvagnar till personbilar och takräcken.

Under sin storhetstid hade Eldon långt över tusen anställda i framför allt Nässjö men också i Alvesta. Under Randholms tid byggdes också fabriker upp i länder som England, Belgien, Spanien och USA.

Annons

Eldonkoncernen hade 32 dotterbolag i 11 länder och dess verksamhet var uppdelad i tre affärsområden: Kapslingar (tidigare apparatskåp), biltillbehör med de fyra varumärkena Thule, Jetbag, Jetrack och Karrite, samt vagnar. 83 procent av Eldongruppens totala omsättning fanns utomlands. I Nässjö var verksamheten då kraftigt decimerad.

1999 köpte riskkapitalbolaget EQT koncernen för 1,9 miljarder kronor och inledde en omfattande omstrukturering där Eldonföretaget Thule i Hillerstorp var en bärande enhet.

Nyligen flyttade det sista av Eldon i Nässjö till Jönköping, men det finns mångahanda spår efter Randholms verksamhet. Industrilås, Rutab och Nässjö Plåtprodukter är några av de företag som startats av tidigare Eldon-folk.

Gunnar Randholm var koncernchef i många år och verkade som styrelseordförande fram till 1999. Under sin långa verksamma tid hade han också styrelseuppdrag i företag och i organisationer på riksnivå, exempelvis i Sveriges Verkstadsförening, VF, under 23 år. Åren 1980-99 var han ordförande i Handelskammaren i Jönköpings län. Han blev hedersdoktor vid Högskolan i Jönköping tack vare en livsgärning som entreprenör och företagare samt för viktiga insatser i högskolans utveckling.

Mest känd på riksplanet blev Randholm som initiativtagare till 4 oktober-demonstrationen i Stockholm 1983, för övrigt den största manifestationen i Sverige hittills. Det var kampen mot löntagarfonderna som då samlade näringslivets ledare till demonstrationståg i Stockholm.

Under en stor del av livet var Randholm mycket aktiv inom Rotary i Nässjö.

Randholm gifte sig första gången 1946 med Inez Ericson och fick sonen Bengt. 1956 gifte han om sig med Inga Svenningsson och fick barnen Elisabeth och Claes. 1967 gifte han sig en tredje gång, då med Anita Schelin och de fick sonen Stefan. På äldre dagar blev han sambo med journalisten Birgit Tyréus, tidigare kulturjournalist på denna tidning och som avled i början av mars i år.

Långt upp i 90-årsåldern var Randholm på olika sätt aktiv, bland annat som donator av miljonbelopp till hembygdsföreningen. Han körde bil och föredrog sommartid sitt sommarhus på västkusten framför den stora villan Asphem vid Ingsbergsgatan.