Civil­minister Ardalan Shekarabi har nu öppnat för samtal med allianspartierna om Välfärdsutredningen som regeringen tagit initiativ till efter en överenskommelse med Vänsterpartiet för att V skulle stödja regeringens budget.

- Vad det leder till, om en proposition läggs fram eller inte, eller vad som kommer ut av samtalen vet ingen ännu, säger Ardalan Shekarabis pressekreterare Peter Skeppström.

Rörlig politik

Att svänga i frågan kan synas märkligt, men Peter Skeppström menar att det kan ses som en effekt av att svensk politik för närvarande är en rörlig massa.

- Vi kan välja att leva med blockpolitik eller så kan vi ge en signal om att visa pragmatism, säger han. Det gäller att hitta långsiktiga lösningar för viktiga frågor och ministern har öppnat för breda diskussioner för att hitta långsiktiga regler i den här frågan.

Bland allmänheten finns en bred uppslutning om att det ska finnas begränsning vinster och möjlighet till insyn.

- Ja, 80 procent vill ha begränsning i någon form, men det är också en politisk balansgång, säger Peter Skeppström.

Ideologisk skillnad

De ideologiska skillnaderna mellan allianspartierna och oppositionen blev tydliga i tisdagens debatt i regionfullmäktige om just denna utredning. I korthet handlar utredningens förslag om att sätta tak för vinster inom välfärden och införa ett nytt regelverk för hur skattemedel ska få användas av privata företag inom vård, omsorg och utbildning.

Annons

Regionen i Jönköpings län är inte remissinstans, men både allianspartierna och oppositionen ville svara för att få framföra sina synpunkter.

Malin Wengholm (M) sa att vinsttak missgynnar mindre, entreprenörsstyrda verksamheter och att konkurrens ger bättre omsorg och bättre utbildning. Carina Ödebrink (S) svarade med att vi inte har råd med att pengarna rinner ut i enskildas fickor, utan att de skattemedel som sätts av till skola, vård och omsorg måste gå tillbaka dit. Behöver vi mer pengar eller inte, sa hon.

Svårt att överleva

Mia Frisk (KD) hade inte slösat tid på att läsa den "digra drapan" på över 800 sidor.

- Om detta införs kommer små verksamheter att få svårt att överleva. Till exempel Wetterhälsan som med förslaget skulle få 218.000 kronor per år att använda till nyinvesteringar, skatter, räntekostnader och ersättning till delägarna. Det är orimligt, sa Mia Frisk.

Annica Nordqvist (MP) talade för det yttrande som S och MP gjort tillsammans och som skickas med i remissyttrandet från regionen.

- Vi tror att det fria valet är här för att stanna men det behövs ett nytt regelverk kring vilka skyldigheter ett företag ska ha. Den offentliga delen tvingas att ha ett större samhällsansvar.

Rimlig gräns

Per Hansson (L) och Mikael Ekvall (V) råkade i luven på varandra och kallade varandra för extremvänster respektive Thatcher-kramare.

- Sätt en gräns som är rimlig för att överleva på, sa Per Hansson, detta förslag hör hemma i papperskorgen.

Beslutet blev att förslagen i utredningens delbetänkande avstyrks då de saknar de mindre vårdaktörernas perspektiv och fokus på välfärdstjänsternas kvalitet. De skulle leda till sämre förutsättningarna för småföretag och idéburna organisationer genom ökad administration och vinstbegränsningar.