— Region Östergötland har hög ambition i fråga om att larma räddningstjänst i väntan på ambulans. Bland landets regioner och landsting hör vi till dem som satsar mest, säger Kim Berg, medicinskt ansvarig läkare, och Magnus Käck, verksamhetsutvecklare, som båda är knutna till enheten för prehospital vård i Region Östergötland.

Från deras arbetsplats på Universitetssjukhuset i Linköping går det att se både akutmottagningen och den täta strömmen dit av ambulanser från Falck och Premedic.

Dessa båda entreprenörer kör ambulanstransporterna i Östergötlands län på uppdrag av Region Östergötland enligt nya avtal. Ambulansverksamheten är upphandlad sedan 20 år tillbaka.

Även ambulanser från Region Jönköpings län har täta ärenden till sjukhuset.

— Under 2016 utfördes 53 975 ambulansuppdrag i region Östergötland, berättar de.

Nya rutiner

För en tid sedan ändrades rutinerna för vilka larm räddningstjänsten i Ydre larmas ut på i väntan på ambulans, de så kallade IVPA-larmen.

Räddningstjänsten i Ydre larmas numera endast ut parallellt med ambulans på Prio 1-larm som rör livshotande tillstånd, det vill säga hjärtstopp, misstänkt luftvägsstopp, svår andnöd och livshotande blödningar.

Tidigare larmade SOS Alarm ut Ydrebrandmän på samtliga Prio 1-larm, även vid lägen som inte var livshotande, och regionen ersatte. Detta skedde inte i någon annan kommun i Östergötlands län, förklarar Kim Berg och Magnus Käck.

I Ydre har ändringen väckt kritik som de nu vill bemöta.

IVPA ska rädda liv

Annons

— Räddningstjänstens IVPA-larm handlar i grund och botten om att rädda liv och ska ses som en förlängning av regionens verksamhet. Syftet med IVPA-insatser är inte att rent allmänt skapa viss trygghet för de drabbade eller invånarna i allmänhet, säger de och tillägger:

— Från regionens sida måste samma premisser gälla för alla kommuner.

De berättar att Ydre fram till i år följt andra regler än de som gällt övriga kommuner i Östergötland. Detta på grund av att SOS Alarm i Jönköping, som sköter utlarmningen till Ydre kommun, inte gått efter Östergötlands kriterier.

— Följden blev att Räddningstjänsten i Ydre larmades 103 gånger under 2015 och att IVPA-larmen i Ydre ökade ytterligare under 2016, säger Kim Berg.

Färre IVPA-larm

Han konstaterar att räddningstjänsterna i dubbelt så stora kommuner som Valdemarsvik och Vadstena bara larmades ut 22 respektive 42 gånger. Allt enligt den senaste statistiken som är från 2015. En rimlig nivå för Ydres del bör ligga någonstans mellan 20 och 40 IVPA-larm årligen, menar han.

På andra sidan länsgränsen, i Jönköpings län, ligger antalet IVPA-larm generellt på betydligt lägre nivåer än i Östergötland visar samma statistik. I exempelvis Aneby kommun larmades räddningstjänst 11 gånger, i Eksjö kommun drog brandmännen på 9 larm.

Regionen ersätter den lokala räddningstjänsten med 2 115 kronor per uppdrag, men enligt de ansvariga är det inte pengarna som lett till Ydres ändrade IVPA-rutiner.

Styrdes upp

— Under 2013 och 2014 har vi gjort en stor revision av IVPA-verksamheten som spretade rätt mycket tidigare. Vi anser att IVPA-larmen är en del av vårt ansvarsområde och då vill vi också ha samma villkor i hela regionen, säger Kim Berg.

Regionen står för utbildning och material, vilket bland annat innebär att hjärtstartarna håller enhetlig standard. Syrgas och sjukvårdsmaterial ingår också.

— Kommunerna i regionen står för utbildningstid och drivmedel.

En av regionens kommuner, Kinda, har ett utökat IVPA-avtal som innebär att kommunen tagit ett större ansvar och åker på alla Prio 1-larm, även sådana där det inte är hotande fara för liv. Men detta sker på kommunens bekostnad. Med Ydre kommun finns inte motsvarande avtal.

Region Östergötland lade under 2016 3,5 miljoner kronor på IVPA-larmen.

— Bara Region Skåne satsar mer pengar på den här verksamheten i landet, säger Magnus Käck.

— Så vi tycker att vi med råge motsvarar kraven som invånarna i Östergötland kan ställa beträffande IVPA, både ekonomiskt och utbildningsmässigt. Invånarna kan känna sig trygga kring att de ska få sjukvård i rätt tid, säger Kim Berg.