Hamza Terzic, 25 år, är regionens förste sjukhusimam på halvtid. Den andra halvtiden är han imam i Bosniska moskén som ligger i en liten lägenhet på Liljeholmen. Resten av tiden som finns kvar, vilket inte är så mycket, tillbringar han med sin fru och sina små söner på ett och tre år.

Som sjukhusimam finns Hamza Terzic till hands både för muslimska patienter och för personalen som kan behöva lite råd och stöd när det uppstår kluriga situationer.

Många muslimer vill exempelvis be fem gånger om dagen och helst gör de det genom att knäböja på en särskild bönematta med huvudet mot Mecka. Det kan vara svårt att få till om patienten ligger orörlig i en sjukhussäng.

– Det går att lösa så att patienten kan be. Kan patienten sitta så gör vi på ett sätt och om patienten ligger ner finns det lösningar för det också, säger Hamza Terzic.

Under fastemånaden Ramadan är det många muslimer som fastar. Det betyder att de inte får äta eller dricka under den tid som solen är uppe. Vilket gör det komplicerat att ta medicin.

– Det går också att ordna, säger Hamza Terzic, som ger patienterna rådet att då behöver de inte fasta.

Som sjukhusimam är han med de patienterna till livets slut. Han läser ur Koranen för döende patienter och han är med i bårhuset och tvättar den döde. Ibland gör han det tillsammans med familjen, ibland gör han det själv.

Annons

Du är bara 25 år, är det inte otäckt att tvätta döda människor?

– Nej, nej, nej! Det är något fint jag gör och själva tvagningen innebär att vi kommer rena till Gud, säger Hamza Terzic.

Han finns också som stöd för patienter och deras anhöriga. Många vill sitta en stund med honom, själavård är basen för sjukhusimamen. Hamza Terzic jobbar också ihop med de andra sjukhusprästerna och diakonerna.

Hamza Tercis kom till Sverige för tre år sedan från Bosnien. Han växte upp i Mostar och har också bott i Sarajevo. Nu bor han i Jönköping.

Hur är det?

– Jag trivs jättebra här och har fin kontakt med mina 600 medlemmar på Liljeholmen. Men jag finns för alla muslimer i länet. Och jag tycker om att jobba med andra präster på sjukhuset, det är viktigt att vi kommer överens med andra, säger Hamza Terzic.

I länets tre sjukhus finns det meditations–och bönerum. Eivor Blomqvist, sektionschef och samordnare för den andliga vården i regionen, säger i ett pressmeddelande:

– I rummen finns det inga religiösa symboler som kors eller halvmånar. Däremot står både Koranen och Bibeln i en hylla. Det finns en bönematta och en kompass för de muslimer som ber fem gånger om dagen i riktning mot Mecka.

Mångkulturellt

Hamza Terzic blir den femte sjukhusimamen i Sverige efter Skövde, Malmö, Göteborg och Stock..

Mångkulturellt

Hamza Terzic blir den femte sjukhusimamen i Sverige efter Skövde, Malmö, Göteborg och Stockholm. Han är anställd av Jönköpings muslimska råd.

Det finns också sjukhuspräster och diakoner som är anställda av Svenska kyrkan och pastorer som är anställda av Sveriges Frikyrkosamråd.

Det går också att få hjälp att nå en buddhistisk kontaktperson om en patient önskar det.

Den som vill få kontakt med Hamza Terzic på länssjukhuset Ryhov kan vända sig till patientinformationen. Det kommer också att finnas information på moskéerna i länet.

Hamza Terzic uppskattar att det kan bo omkring 10 000 muslimer i länet. Men långtifrån alla, säger han, är med i en församling.