Antalet elever som blev av med sitt studiebidrag ligger kvar på samma rekordhöga nivå som förra året – drygt 25 500 elever. Det är 7,9 procent av Sveriges totala antal gymnasieelever.

Anledningen till det indragna studiebidraget är skolk, skriver CSN och TT.

Under de senaste tio åren har antalet indragna bidrag pekat stadigt uppåt, skriver TT.

— Det finns flera faktorer som spelar roll men den största är de förändringar i reglerna som gjordes 2012, säger Magnus Berndtsson, kontorschef på CSN.

— Själva ökningstakten har ändå minskat. Det är skolans uppgift att jobba med elever som inte vill gå i skolan. Vi hoppas att både elever och skolor uppmärksammar detta mer. Vi stöttar skolorna med riktlinjer men det praktiska arbetet sköts av gymnasieskolorna.

Annons

Syftet med det indragna studiebidraget är att felaktiga betalningar inte ska gå ut, och eleven blir återbetalningsskyldig.

Om eleven däremot fortsätter skolka och därmed har fått för mycket bidrag blir eleven eller dennes föräldrar återbetalningsskyldiga till det som redan betalats ut, skriver CSN.

Så ser det ut på Höglandet

På Höglandet ser statistiken ut enligt följande:

I Eksjö har 4,2 procent av gymnasieeleverna fått indraget studiestöd, vilket motsvarar 29 stycken och det är en liten minskning jämfört med tidigare år.

I Nässjö är andelen 7,5 procent och det handlar om totalt 86 elever. Detta är en ökning med nästan 50 elever jämfört läsåret innan.

I Sävsjö är andelen indragna studiebidrag högst på Höglandet: 10,6 procent – också en ökning jämfört med tidigare år, men då ska man ha i åtanke att gymnasiet i Sävsjö, Aleholm, har färre elever jämfört de övriga centralorterna på Höglandet. Sammanlagt handlar det om 29 elever som fått studiemedlet indraget.

I Tranås har 9,1 procent av alla elever med studiestöd fått bidraget indraget, totalt 67 personer. Det innebär i princip en dubblering jämfört med läsåret 2015/2016.

I Vetlanda är andelen indragna bidrag 4,2 procent vilket motsvarar 42 elever och det är ungefär samma nivå som kommunen låg på läsåret innan.

CSN