Förra året fick rekordmånga gymnasieelever indraget studiebidrag på grund av skolk. Statistik för läsåret 2016/2017, som Centrala Studienämnden under en pressträff presenterade, såg tyvärr likadan ut. 7,9 procent av landets gymnasieelever skolkar för mycket för att få ta emot bidrag från CSN.

I Vetlanda är siffrorna något lägre trots en liten ökning från förra läsåret. Under det senaste läsåret fick 4,2 procent av kommunens elever studiebidraget indraget, vilket motsvarar 42 ungdomar.

I Stockholms län får flest procentandel elever indraget bidrag, hela 11,5 procent.

Under pressträffen redovisades även fakta om könskillnader, skillnader mellan fristående och kommunala skolor samt utvecklingstendenser över tid.

CSN