Det säger Torbjörn Svensson (S), tekniska servicenämndens ordförande, i en rapport efter senaste sammanträdet med tekniska servicenämnden.

I exempelvis Forserum finns just nu inte en enda ledig tomt - att jämföra med för kanske tio år sedan, då det var nästan omöjligt att sälja en tomt på orten.

— Under krisen på 90-talet sålde vi nästan inga tomter alls i kommunen, det fanns år när vi inte sålde en enda tomt. Och var det någon som mot förmodan var intresserad fick vi nästan ge bort tomterna, minns Svensson.

Säljer i småorterna

Bland annat släpptes i våras åtta nya tomter i bostadsområdet Ledet nära Ingsbergsområdet i Nässjö - sex av tomterna är redan sålda eller tecknade till försäljning.

Av 18 släppta tomter i nya bostadsområdet Alsberg är hälften redan sålda.

— Vi har även sålt en tomt i Malmbäck och nu även en i Äng. I dessa orter får vi nog gå tillbaka till första halvan av -80-talet för att hitta någon såld tomt, säger Torbjörn Svensson. Vi har inte många lediga tomter kvar, men det finns här och där. Bland annat har vi också möjlighet att inleda en ny etapp i Alsbergs-området, där det kan skapas ett antal tomter till husbyggen.

Flyttar in i kommunen

Annons

Tekniska serviceförvaltningen har också kunnat notera att en stor andel av tomterna, som säljs går till köpare som flyttar till kommunen.

— En tredjedel av tomterna vi sålt har gått till köpare utanför kommunen, människor och familjer som väljer att flytta hit och bygga, berättar Torbjörn Svensson.

Avbrutet samarbete

En nyhet på byggområdet är att tekniska serviceförvaltningen har avbrutit ett samarbete med företaget Park och Villas, som bland annat byggde det nya lägenhetshuset i kvarteret Kavalleriet i Ingsbergsområdet.

Det gäller det planerade bygget av 32 hyreslägenheter i Folkets Park-området i Nässjö. Det var tänkt att Park och Villas, i Folkets park-projektet benämnt som Grenna Hills, skulle genomföra detta.

Kommunen hade ett ingånget avtal med företaget om byggnation, men sedan tidsfristen för att komma igång med bygget löpt ut väljer kommunen att utnyttja en klausul, som gör att kommunen kan avbryta fortsatt samarbete i det aktuella ärendet.

"Inte mäktat med"

— Företaget gjorde markarbeten, schaktade undan och förberedde för att bygga en bottenplatta. Men vårt villkor vår att bottenplattorna skulle vara på plats inom avtalad tid, antingen ett eller två år brukar det vara, men det har företaget inte mäktat med att göra. Park och Villas önskade därmed förlänga sitt avtal om att få bygga, men vi väljer att inte gå med på det, säger Torbjörn Svensson.

Planen var att bygga fyra hus med åtta lägenheter i varje, totalt 32 lägenheter.

Tiden för att ha bottenplatta på plats gick ut i våras för Park och Villas.

— Vi har faktiskt redan fått förfrågningar från andra byggbolag som vill ta över som entreprenör. Planen är fortfarande att det ska bli hyreshus i Folkets park, säger Torbjörn Svensson.