— Det är en klar ökning från år till år, säger verksamhetsansvarig P-O Ängegerd.

— Under sommaren är det framför allt gymmet som har besökare eftersom vi inte har gruppträningar.

Sommaren är lågsäsong för de flesta gym, men trots detta tar Träningsverket ett stort kliv uppåt. Statistiken är beräknad efter de individuella kort som registrerats i dörren och enligt P-O Ängegerd finns det ett mörkertal hos de besökare som betalat engångsavgifter. Under perioden januari till juli i år hade Träningsverket 20 593 individuella inpasseringar, jämfört med 17 540 samma period förra året. P-O Ängegerd tror att Anebyborna följer hälsotrenden.

Annons

— Det finns ett större allmänt hälsomedvetande. Många upptäcker också att man känner sig piggare och fräschare. Min upplevelse är att fler ägnar sig åt kondition och rehabträning.

Under sommarperioden juni-juli ökade besöken med 1 000 inpasseringar. Träningsverket har också slagit eget rekord i antalet betalda medlemsavgifter.

— I och med att vi blir mer medlemmar får vi bättre ekonomi. Ju fler som kommer desto mer kan vi förbättra, säger P-O Ängegerd som berättar att styrelsen ska se över vad föreningen kan göra inför hösten.

— Vi har ett antal idéer och förslag. Utöka maskinparken och byta ut gamla maskiner till exempel.

Enligt P-O Ängegerd är det klart att det blir två nya intensivträningspass till hösten och vissa omflyttningar i gruppträningsschemat.