Svenskarnas köttkonsumtion har under många år i följd ökat kraftigt. Nu har dock trenden vänt, enligt jordbruksverkets rapport. Under 2017 minskade köttätandet i landet med 2,6, den största minskningen sedan 1990.

Köttkonsumtionen har under de senaste åren legat runt 87,5 kilo per person och år. Under 2017 minskade den siffran med 2,2 kilo och 2,6 procent per person och år.

Minskningen gäller alla köttslag bortsett från lamm, som ökade med 0.1 kilo per person och år. Den största konsumtionsminskningen är nötkött med 1,1 kilo per person och år. Även i resten av västvärlden har köttkonsumtionen minskat.

Ett annat positivt besked är att allt fler väljer Svenskt kött. Trots att priserna har stigit under året.

Varför vi väljer att äta mer närproducerat och mindre kött kan vara av flera olika anledningar.

— Förtroendet för det svenska köttet är alltså högt idag, även om vi äter mindre kött totalt. Det finns många orsaker till den minskade förbrukningen av kött, men vegotrenden, klimatdebatten, hälsoaspekter och etiska skäl är några, säger Åsa Lannhard Öberg, jordbrukspolitisk utredare till jordbruksverkets hemsida.