Det är Eksjö kommunfastigheter som äger fastigheterna inom skolan och äldreomsorgen i Eksjö kommun. Det har förts en dialog mellan Eksjö kommunfastigheter och verksamheterna utifrån förändringar i köken. Det handlar om renoveringar och investeringar.

— Utifrån det lyftes frågan att vi måste titta på hur vi generellt ska tänka kring våra kök. Vilka är det som ska vara mottagningskök och vilka ska vara tillagningskök? berättar Annelie Hägg (C), kommunstyrelsens ordförande.

Tillagning och mottagning

Annons

Eksjö kommunfastigheter och TT-storkök har gjort en genomgång av samtliga kök. De har fått i uppdrag att ta fram en kostnadsbild, både vad det gäller lokalrenovering och köksutrustning.

— Nu har kommunstyrelsen tagit beslut att kök upp till 40 portioner ska fungera som mottagningskök. Tillagningskök ska finnas i Eksjö, Mariannelund, Hult, Höreda och Ingatorp. Utifrån det beslutet så har vi gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en funktionsbeskrivning för måltidsverksamheten, förklarar Hägg.

Kök ska prioriteras

Gun Svensson, måltidsutvecklare, berättar att det i dag finns tillagningskök i Eksjö, Mariannelund, Hult, Höreda och Ingatorp, både i skolan och på äldreboende beroende på förutsättningarna. Det finns även tillagning på många förskolor.

Det finns kök i kommunen som ska prioriteras för att få sina behov uppfyllda. Därför ska man få med det i planeringen för budgetprocessen 2018-2020.

Kommunstyrelsen har även gett förvaltningen i uppdrag, att tillsammans med Eksjö kommunfastigheter, ta fram krav på miljö- och hållbarhets vid inköp av köksutrustning.

Mat