Liberalerna är bekymrade och frågande till socialnämndens hantering av ekonomin enligt Kjell Skålberg.

— Att nu även kommunstyrelsen blir indragen i det här är allvarligt, fortsätter han. Nu får vi betala priset av att inte ha någon stark opposition i kommunen.

Skålberg påminner om att socialnämnden redan efter förra årets bokslut fick en "allvarligt riktad anmärkning och dessutom hot om att inte få beviljat ansvarsfrihet".

Annons

— Det går inte att ha nämnder med bara ja-sägare och partier som driver på att det inte får avslöjas att det finns fel och brister. Nämndens politiker har levt på tro och förhoppning.

Periodiseringen krävs

"Socialnämnden har olika informationssystem som inte talar med varandra. Trots att förvaltningen anlitade en ny ekonomichef för att få kontroll på läget har det inte hjälpt" konstaterar liberalen Skålberg.

— Att periodisera inkomster och kostnader är grundläggande för att ha koll på ekonomin. Det har jag fått lära mig under mina år som företagschef och det gäller även för politiker och tjänstemän. Detta innebär inte alltid att allt måste vara plus, men man måste alltid ha koll på intäkter och kostnader, anser Kjell Skålberg.

Periodiseringar innebär att inkomster och utgifter bokförs på perioder som de tjänats in respektive förbrukats. Genom periodisering av resultaträkningens poster hamnar inkomster och utgifter i rätt period i bokföringen, vilket ger ett mer rättvisande resultat för den aktuella perioden.

— Som det är nu verkar förvaltningen ha skjutit kostnader framåt, till sista månaden. Då blir lätt följden "oj, blev det så mycket i underskott", menar Skålberg.