Sedan 1970-talet har Ydre kommun varje år beviljat Ydre ridklubb ett lönebidrag för en stallskötare. Nu senast var det kommunala bidraget uppe på 65 000 kronor per år.

I samband med att stallskötaren vid årsskiftet slutade sin tjänst ändrade klubben sin verksamhet.

Nytt upplägg

I stället för stallskötare satsar klubben nu på att förstärka ridlärarpersonalen och jobba annorlunda ideellt.

Annons

Av den anledningen hade ridklubben inför 2018 vänt sig till kommunstyrelsen med en önskan om att få behålla bidraget på 65 000 kronor, men nu som ett stöd till ridverksamheten och ridanläggningen i stället.

Kommunstyrelsen beslutade vid måndagens sammanträde att ridklubben får det önskade bidraget på 65 000 kronor under 2018.

Regler ses över

Under året ska kommunen se över sina regler för föreningsbidrag för att se om inte beloppet möjligen kan rymmas inom anläggningsstödet till ridanläggning framöver. Alternativet att låta bidraget stå kvar som en arbetspolitisk åtgärd ska också diskuteras.

Tidigare hade fler föreningar i kommunen lönebidragsanställda med kommunalt stöd men på senare år har ridklubben varit ensam om att ha kvar detta.

För att ridklubben inte ska få sänkt kommunalt stöd innan ett nytt beslut finns beviljade kommunstyrelsen som en övergångslösning 65 000 kronor som ”stöd till annan anställning” hos föreningen.