Initiativtagare till mötet var Alf Tagesson. Landsbygdspolitikern ute i Karlstorp i Vetlanda kommun som har kämpat länge för att få fiber till den lilla byn en bit söder om Mariannelund.

Anders Åkesson (C) riksdagsledamot var en av de inbjudna till mötet. I den tio man starka sällskapet syntes bland annat även Göran Lindell (C), riksdagskandidat för centern och tidigare kommunalråd i Vetlanda, Lennart Bogren (C), tidigare kommunalrådet i Eksjö. Eksjö energi fanns representerat i styrelseledamoten Sven-Inge Ågren. Mötet hölls i Eksjö Elteam AB:s lokaler där Smålands Fiberteknik huserar.

Anders Åkesson lyssnade, noterade och ställde mycket frågor under mötet.
Foto: Claes Johansson

Att skapa bredband är ett måste för landsbygdens överlevnad är de flesta överens om. Men vägen dit, och regeringens statliga mål där 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020, är lång och snårig kunde konstateras efter att tagit del av de erfarenheter från såväl entreprenörer som politiker delade med sig av.

Utbyggnaden pågår på sina håll, många är de byalag som bildats de senaste åren för att få fiber ut på landsbygden, men på flera håll går processen segt och flera i sällskapet efterlyste bättre samverkan mellan de olika aktörerna för en effektivare utbyggnad. Kritik riktades inte minst till Trafikverket och Telia med dotterbolaget Skanova med förhalande och långsamma processer.

Annons