Ett bra samarbete mellan kommuner, det kommunala bostadsbolaget och kvinnojourer. Det ger ökade förutsättningar för att hjälpa kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer och behöver ett nytt boende, menar Johanna Haraldsson, riksdagsledamot med rötterna i Vetlanda.

– När det kommer till en sådan här situation när man behöver hitta ett boende för någon i en utsatt situation så kan man använda sig av ett kommunalt bostadsbolag vilket jag tror de flesta kommuner på Höglandet gör, det är ju någonstans det man ska ha det kommunala bostadsbolaget till och en del av bostadsförsörjningsansvaret. Och där är det viktigt att inte sätta orimliga krav på hyra, att man accepterar socialbidrag eller olika bidrag som inkomst för att kunna bo där.

Kommunen har en skyldighet att hjälpa de här människorna menar Johanna.

Annons

– Det finns riktlinjer och föreskrifter från Socialstyrelsen och min uppfattning är att kommunerna följer detta och har målsättningar för det här arbetet, sedan kan det givetvis variera mellan kommunerna hur duktig man är. Men det är klart att bostadskristen sätter käppar i hjulet i det här arbetet.

Den nya bostadspolitiska satsningen som inleddes med den nya regeringen ska öka förutsättningarna för att bygga.

– Regeringens bostadspolitiska satsning omfattar 6 miljarder varje år. Där är ju till exempel investeringsstöd för byggande av billigare hyresrätter en viktig del. Sedan har vi också en byggbonus till kommunerna som har den här bostadsförsörjningsplanen som man har skyldighet till att ha i kommunerna. Vi har även inrättat ett 22-punktsprogram där man jobbar med att förenkla översyn över olika regler för att skynda på byggandet. Tyvärr har det byggts för lite tidigare och att bygga i kapp kommer att ta tid och det är viktigt att alla verkligen hjälps åt.

Problemen med våld i nära relationer är stort och Johanna poängterar att det är viktigt att i ett så tidigt läge som möjligt gå in med stöd och hjälp för de drabbade.

– Vi vill ju inte att någon ska stå där och ha flytt från den man levt och älskat någon gång. Vi måste se till att jobba mot dem strukturer och föreställningar om manlighet som gör att män faktiskt slår kvinnor. Och där har vi satt upp en strategi med en lång handlingsplan och åtgärder där man fokuserar på det förebyggande arbetet. Då handlar det mycket om att se till att vi förbättrar stöd och upptäckt. Även om det inte händer varje dag så blir kvinnor dödade i den här situationen och nästan alla har ju sökt hjälp eller vård tidigare. Det finns oerhört mycket mer man kan göra.