Eksjöregementet har deltagit i den militära kraftsamlingen med nära 500 soldater och officerare och mer än hundra fordon. Till övningsområdet tog man sig under förra veckan i kolonn, genom att först köra västerut mot Vimmerby och därefter norrut mot Enköping. Eksjöstyrkans gemensamma transport ledde till en del trafikstörningar i centrala Eksjö och på riksväg 40 mot Vimmerby.

Nu är det dags för hemfärd. Försvarsmakten uppger på sin hemsida att förbandens hemtransporter påbörjas 12.00 utgör storövningens slutmoment. Inga vägar stängs av helt men trafiken kan komma att påverkas.

Ing 2 återvänder till hemmaregement via E4 och riksväg 32 över Mjölby och Tranås samt via E4 och riksväg 31 och 40 över Jönköping och Nässjö.