Det har pågått ett intensivt arbete mellan företrädare för Alliansen och de rödgrönas S och MP, sedan den styrande borgerliga alliansens budgetförslag föll och de rödgrönas budget röstades igenom. Det var en effekt av att Sverigedemokraterna lade ner sina röster i protest mot uteblivet stöd från Alliansen för deras frågor.

Så blir viktiga frågor

Sjuksköterskor och undersköterskor som jobbar natt får höjt tillägg med 6 000 respektive ..

Så blir viktiga frågor

Sjuksköterskor och undersköterskor som jobbar natt får höjt tillägg med 6 000 respektive 3 000 kronor i månaden.

Karriärtjänster inrättas för erfarna och yrkesskickliga sjuksköterskor.

Patientavgiften sänks inte, utan blir oförändrad.

Kollektivtrafiken höjs med i genomsnitt åtta procent, alltså en högre höjning än det rödgröna förslaget.

Förslaget om barn som vårdas inneliggande på sjukhus ska utredas och återkommer till regionfullmäktige för senare beslut.

104 miljoner kronor av återstående statsbidrag ska fördelas i samförstånd och efter att besluten är fattade av riksdagen. Fastställs sedan av regionfullmäktige.

Socialdemokraterna krävde att Alliansen skulle avgå och Alliansen kontrade med att de rödgrönas budget inte skulle vara laglig. Nu är stridsyxan nedgrävd, för på torsdagen enades man i regionstyrelsen om ett gemensamt budgetförslag.

Skapar ordning

Både Malin Wengholm (), ordförande i regionstyrelsen, och Carina Ödebrink, (S) andre vice ordförande, är övertygade om att förslaget går igenom vid regionfullmäktige på i morgon, tisdag.

Carina Ödebrink framhåller att man också måste ta ansvar inom politiken och att det är viktigt att skapa ordning och reda i vad som gäller.

Ingen kortad arbetstid

— Vi har olika åsikter, men ibland måste vi samla ihop oss. Nu har vi tagit varandra i hand och sagt att vi ska ha en dialog och försöka hitta samförstånd, till exempel när det gäller hur statsbidragen ska användas.

Annons

- Men det är ju så att många av våra förslag föll och där är det Alliansens förslag som gäller. Det som känns tråkigt är att vårt förslag om arbetstidsförkortning för nattarbete föll, säger Carina Ödebrink.

Wengholm är nöjd

Malin Wengholm är nöjd med att man lyckats komma överens om samförståndslösning.

— Det känns bra att vi har en budget så vi kan jobba framåt, det var ovisst efter budgetmötet. Men nu har vi direktiv till nämnder och styrelser.

Alliansen styr alltså regionen med de rödgrönas budget, men Malin Wengholm ser inte det som ett stort problem. Och hon är nöjd med att det blir höjd lön till sjuksköterskor och undersköterskor som jobbar natt och att karriärtjänster inrättas.

Mycket Allianspolitik

— Det är mycket allianspolitik eftersom flera av de rödgrönas yrkanden föll innan deras budget vann. Så det är små skillnader från vår ursprungsbudet, säger Malin Wengholm.

Hon bedömer att budgetförslaget går igenom och att Sverigedemokraterna inte får något avgörande inflytande på det framarbetade förslaget. Vänsterpartiet har gjort en protokollsanteckning, men kommer inte att fälla förslaget, uppger hon.

— Nu kan vi jobba vidare och har en komplett budget och verksamhetsplan för de närmaste åren, konstaterar hon.