Det finns många varningssignaler för omgivningen att uppmärksamma för att kunna ge hjälp och stöd.

Våga fråga! Ropen på hjälp från en misshandlad kvinna är många, men inte tydligt uttalat.

Kvinnan isoleras av mannen från anhöriga och vänner.

Kvinnan bryts ner fysiskt och psykiskt. Förlamad, osynlig tappar kvinnan energi och förlorar sin personlighet.

Relaterat: Så ska våld i nära relationer motverkas

Våga fråga! Hela samhällets resurser måste samverka. Ni som finns runt kvinnan: Prata med varandra. Gör en plan tillsammans och konfrontera förövaren. Lägg er i! Det är bråttom, så tveka inte. Orosanmäl! Tänk på barnen.

Män som misshandlar kan vara ”övertrevliga” utåt och kan vara svåra att avslöja. Benämningen ”hedersrelaterat” bör inte användas när det gäller våld och mord.

Mord och våld bör benämnas vid sitt rätta namn. Att kalla det ”hedersrelaterat” ursäktar och förminskar våld och mord.

40-TALIST

LÄS MER: Kvinnojourer tvingas neka hundratals kvinnor

LÄS MER: Så mycket beviljas kvinnojourerna

Hot