DENNA ständiga vattendelare, RUT-avdraget. Den 1 juli fyller avdraget, som gör det billigare att köpa exempelvis städning och flytthjälp, tio år.

RUT har på många sätt gjort svenska folket gott.

Avdraget har inneburit att kvinnor kunnat förvärvsarbeta i högre grad, tack vare den tid som frigjorts när mindre hushållsarbete legat på dem.

Det har också gjort att fler har fått ett jobb att gå till, inte minst inom gruppen utrikesfödda kvinnor. Dessutom har avdraget gjort tröskeln för att anställa vitt, i tjänster som ofta annars varit svarta, lägre.

RUT-avdraget har alltid varit en viktig del i Alliansens arbetslinje.

Därför var det bra att de fyra partiledarna på fredagen visade upp en enad front dagen innan RUT fyllde tio år.

"Det är ett piggt RUT som vill utvecklas", sa Centerledaren Annie Lööf. Tillsammans förklarade partiledarna att avdragets tak ska höjas, omfattningen breddas till fler tjänster och att äldre ska få större möjligheter till avdrag.

Annons

Det gemensamma förslaget ger partierna chansen att profilera sig var och ett för sig. Centerpartiet kan exempelvis trycka på fler enkla jobb, medan Kristdemokraternas fokus på äldre blir tydligt.

Men framförallt gynnar det Alliansen som behöver en tydlig och gemensam politik.

VISST kan RUT-frågan verka obetydlig.

När Alliansens partiledare presenterar sin nysatsning är det få av förslagen som faktiskt är nya.

Moderaterna har länge drivit en tredubbling av RUT och att göra det lättare för äldre att få ut mer av RUT presenterade Liberalerna som förslag för flera år sedan.

Det nya, och viktiga, med förslaget är att det presenterades av en enad allians.

För man ska inte underskatta kraften i RUT-utvidgningen som reformförslag. Att utvidga avdraget är en konkret åtgärd som har tydliga effekter både på arbetsmarknaden och för integrationen.

Det är två politikområden som sannolikt blir avgörande i nästa års val.

Förhoppningsvis kan detta tillkännagivande, där alliansledarna för första gången på länge framträdde på en gemensam presskonferens, bli en sakpolitisk nystart för Allianssamarbetet.

Det är hög tid för en sådan.