Företag måste kunna hitta rätt utbildad arbetskraft i hela landet. Därför gör regeringen stora investeringar i kunskapslyftet och utbildningsplatser i Jönköpings län.

Sveriges ekonomi går som tåget. Det växande välståndet ska komma hela Sverige till del – det är den svenska modellen. För att hela Sverige ska växa behöver duktiga medarbetare med rätt kompetens finnas i hela landet. Bristen på arbetskraft är ett problem för såväl offentliga som privat arbetsgivare; i norr och söder, öster och väster.

Annons

Även om det kan tyckas som ett angenämt problem så befinner sig svensk arbetsmarknad i ett besynnerligt läge. Antalet arbetslösa är runt 350 000. Samtidigt är antalet lediga jobb över 100 000 och anställningsplanerna i näringslivet ligger kvar på en mycket hög nivå. I verkligheten, långt bort från den eldiga politiska debatten, hörs sällan att lönerna skulle vara för höga eller anställningsvillkoren för rigida.

Samtidigt som antalet arbetslösa är alltför många har vi brist på arbetskraft i många branscher. Det är viktiga anledningar till den socialdemokratiskt ledda regeringens satsning på ett kunskapslyft, där vi investerar i människors utbildning. Genom fler utbildningsplatser på bland annat yrkesinriktad vuxenutbildning, till yrkesförare, på yrkeshögskolan och på folkhögskolan. Syftet är att minska arbetskraftsbristen och därmed arbetslösheten, att ge en möjlighet till omskolning, karriärväxling och bildning.

I dagarna blev det klart hur en del av dessa platser fördelas över landet. Jönköpings län har fått resurser för 1215 inom yrkesinriktad vuxenutbildning under året. Det innebär att det kommer finnas goda möjligheter att utbilda sig exempelvis till snickare, industritekniker eller elektriker och inom områden som barnomsorg och omvårdnad.

Dessutom har Myndigheten för Yrkeshögskolan meddelat beslut om hur de nya platserna inom Yrkeshögskolan ska fördelas. Under de närmaste åren kommer Yrkeshögskolan byggas ut med närmare 50 procent. I samtliga län har antalet utbildningsplatser ökat och för Jönköpings läns del handlar det om beslut om cirka 2180 yrkeshögskoleplatser över ett antal år. Därmed kommer det finnas möjlighet att utbilda sig till exempelvis CNC-tekniker, vårdadministratör eller tandsköterska i Jönköpings län.

Utbildning är en av de viktigaste förutsättningarna till ett gott liv, för friheten att välja sin framtid och för att kunna försörja sig. Därför är vi oerhört stolta över de stora satsningar som regeringen gör för att få fler i jobb genom utbildning. Så byggs samhället och den svenska modellen starkt.

ANNA EKSTRÖM (S)

gymnasie- och kunskapslyftsminister

THOMAS STRAND (S)

riksdagsledamot från Jönköpings län

CARINA ÖDEBRINK (S)

regionråd i Region Jönköpings län