Bakom motionen om ökad jämlikhet står Jönköpings läns socialdemokratiska riksdagsledamöter Peter Persson, Helene Petersson, Thomas Strand och Johanna Haraldsson.

— Vi vill ge regeringen i uppdrag att studera fördelningen av inkomster och förmögenheter och att i samband med detta ta fram konkreta förslag på hur jämlikheten i samhället kan öka, säger Peter Persson (S) om motionen i partiets pressmeddelande.

Ett ojämlikt samhälle leder bland annat till ökade klyftor, enligt riksdagsledamöterna.

— I början av 1980-talet var Sverige ett av världens mest jämlika länder, fortsätter Peter Persson.

— Så är det tyvärr inte idag. Ökade klyftor leder till att Sverige går miste om människors kunskap och talang. Ur detta föds också en frustration och förtvivlan och det blir en grogrund till ett uppdelat samhälle.