– Jag tycker det är frustrerande att ingen vill ta ansvar för det läge vi befinner oss i. Situationen är oerhört allvarlig, säger S-oppositionsrådet Diana Laitinen Carlsson.

– Den styrande alliansen lägger som alltid skulden på någon annan än sig själva.

I våra spalter framhöll häromdagen C-kommunalrådet Annelie Hägg att orsaken till det förväntade budgetunderskottet är förändringar i LSS, generella kostnadsökningar samt förskjutningar mellan region Jönköpings län och kommunen.

– Det stämmer till viss del. Men vi i Socialdemokraterna anser att ekonomin också urholkats av bristande styrning och ledning samt felprioriteringar under många års tid, förklarar Diana Laitinen Carlsson.

S-oppositionsrådet och partikamraterna Kjell Axell och Sebastian Hörlin menar att den politiska majoriteten i Eksjö har anledning att rannsaka sig själv och fundera över lämpliga åtgärder för att snabbt få rätsida på det besvärliga budgetläget.

– Vi måste kraftsamla nu. Med en gång. Det går inte att vänta till efter höstens val.

– Vi Socialdemokrater står inte bakom alliansens budget, men är självklart beredda att ta ansvar och göra vad vi kan för att få ordning på ekonomin, förklarar S-trion.

S-veteranen Kjell Axell vill som ett led i arbetet för att förbättra budgetläget se om det är möjligt att platta den kommunala organisationen, till att börja med inom hårt ansträngda sociala sektorn.

Annons

– Jag tycker man ska titta på om det är möjligt att minska antalet tjänster uppåt i verksamheten. Nåt av leden mellan socialchef och de mycket viktiga enhetscheferna kanske kan tunnas ut.

– Det finns fördelar mellan en rak, snabb kommunikation mellan högste chefen och alla dem ute verksamheten, de som är närmast brukarna.

Sebastian Hörlin framhåller att det vore önskvärt med en extern genomlysning av kommunens verksamhet så snart som möjligt.

– Vi Socialdemokrater tror det är bra om någon utifrån tittar på ekonomi och organisation för att därefter komma med förslag på åtgärder till förbättringar.