LÄS MER: Julia larmar om stressen i vården

Enligt åtgärdsplanen skulle 100 vårdplatser tas bort under förra året, 50 inom kirurgin och 50 inom medicin. Men en redovisning nyligen till regionstyrelsen visade att 125 platser har tagits bort, plus att ytterligare 7-8 platser ska bort från kirurgin.

- Det är bekymmersamt, och det har inte diskuterats politiskt, så vem tar ansvar för detta? Det innebär press på personalen och att patienter får vårdas på fel avdelningar och då kan vi fundera över smittorisk, vårdkvalitet och patientsäkerhet, säger Marcus Eskdahl.

För snabbt

- Från Socialdemokraterna har vi sagt att vi vill ha en samlad konsekvensanalys av vårdplatsneddragningarna men det har minoritetsledningen sagt nej till. De har skygglappar på sig för verkligheten.

LÄS MER: Platser togs bort för andhämtning

Annons

Det arbete som pågår för att föra mer specialistvård till öppenvård och primärvård ser han som bra, men primärvården har inte fått tillräckligt med resurser för omställningen. Han är också frågande till vilken dialog som har förts med kommunerna om förändringen, då kommunernas hemsjukvård också blivit mer ansträngd. Människor vill ha vård och bryr sig inte om vem som står för vården.

Allt hänger ihop

Mia Frisk (KD) är medveten om konsekvenser av överbeläggning och att personal upplever mer stress. Risker med smittspridning och ökad risk för vårdskador kan finnas, men hon förstår inte vad oppositionen vill ha ut av en konsekvensanalys.

- Vad är vad i den här situationen, allt hänger ju ihop. Vi tar bort vårdplatser för vårdomställningen och vi minskar bemanningen för att klara budgeten. Samtidigt dras vi med personalbrist och det går ju inte att ha avdelningar öppna när vi inte har bemanning, säger hon.

Skarpt träningsläge

Överbeläggningar är ett problem och omställningen till mer öppenvård och hemsjukvård i kommunernas regi kräver också att samarbetet med kommunerna ska fungera så att färdigbehandlade inte behöver ligga kvar på sjukhus. För att klara detta är nu dags för ett skarpt träningsläge, anser Mia Frisk.

LÄS MER: Nollpunkten kan aldrig nås för väntetider

- Kedjan måste hålla i hop och vi måste vi jobba tajtare tillsammans, vi kommer att tjäna på det både rent samhällsekonomiskt och mänskligt.