För nästan fem år sedan infördes krav att alla tunga lastbilar, tunga bussar och personbilar klass två som väger över 3,5 ton ska ha vinterdäck på hjulen på drivaxeln.

Nu vill infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) gå ett steg till och föreslår att alla tunga fordon ska ha vinterdäck på samtliga hjul och släp på svenska vägar.

— Den förändring som gjordes 2013 bedömer jag inte är tillräcklig, säger Tomas Eneroth till TT.

Transportstyrelsen har haft i uppdrag att utreda om utökade vinterdäckskrav behövs. Myndigheten kom i rapporten, som blev klar i våras, fram till att de inte kan finna tydliga belägg för att det skulle leda till förbättrad trafiksäkerhet att införa det utökade däckkravet samt att det skulle innebära kostsamma åtgärder för näringslivet och ett ökat trafikbuller.

"Erfarenhet från Norge"

Annons

Tomas Eneroth anser likväl att det finns grund för att gå fram med ett förslag.

— Rapporten är ett underlag. Det finns också erfarenhet från andra länder, som Norge, där man ser fördelar. Alla inser att det är viktigt att ha vinterdäck, med de väglag som vi har ibland. Jag tycker ändå att det finns ett antal exempel där vi ser att det har betydelse, säger han.

Infrastrukturministern påpekar också på att utländskregistrerade fordon som kör genom Sverige sällan har rätt däck.

Kritik mot förslaget

Intresseorganisationen Motormännen har efterfrågat en utökad lagstiftning medan flera branschorganisationer är kritiska till förlaget om utökat däckkrav.

— Håller vägfriktionen inte måttet spelar det ingen roll om man har vinterdäck på alla hjul. Vi ser det inte som en forskningsförankrad förbättring vad gäller olyckor, säger Erika Svanström, kommunikationschef vid Sveriges åkeriföretag till TT.

I riksdagen har Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna legat på i frågan det senaste året. Det lagda förslaget får en remisstid på tre månader och kan genomföras i tid till nästa vinter.