Många hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner), inte minst på mindre orter, upplever att det är svårt att vara öppen med sin läggning. I motionen skriver Socialdemokraternas fullmäktigegrupp, genom Diana Laitinen Carlsson, att det är viktigt att hbtq-personer kan bo och verka i hela landet.

Annons

Politiken har ett ansvar att forma ett samhälle som bygger på alla människors lika värde och lika rätt. Därför yrkas det från Socialdemokraternas sida att politikerna inom fullmäktige i Eksjö kommun ska få utbildning om hbtq-personers livssituation och hur politiska beslut påverkar deras vardag.

Samma värde

I motionen påpekar partiets fullmäktigeledamöter också att varje människa är unik och att människovärdet är lika, samt att alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. Vidare framhålls det att ingen människa har rätt att döma eller trampa på någon annan för vem han, hon eller hen är.

Partiet yrkar vidare att kommunen ska ta fram en handlingsplan för att öka hbtq-kunskapen inom den egna verksamheten samt att det ska genomföras aktiva åtgärder för att öka hbtq-personers möjlighet att leva öppet.

Ny handlingsplan

Partiets sista yrkande är att relevanta styrdokument ska ses över så att de innehåller skrivningar om diskrimineringsgrunden sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.