– Vi vill fortsätta investera i välfärden och satsa ännu mer på sjukvården, förklarade S-politikerna Helena Balthammar och Anna-Lena Svensson under sitt studiebesök på Österbymo vårdcentral på onsdagen.

De båda S-politikerna tog med intresse del av personalens synpunkter på lämpliga åtgärder för att ytterligare stärka det lokala navet i region Östergötlands vårdutbud i Ydre.

Företrädarna för vårdens vardag tryckte under samtalet med de förtroendevalda hårt på vikten av att de ansvariga fortlöpande jobbar med att förbättra arbetsmiljön på vårdcentraler och sjukhus.

– Det finns ett väldigt engagemang bland personalen här - och det är bra.

– Vi tar med oss det vi fått höra idag och är inställda på att arbeta för att samtliga vårdcentraler i regionen ska utvecklas positivt under kommande valperiod, sa Helena Balthammar.

– Medborgarna efterfrågar en nära sjukvård med god tillgänglighet. Det gör det oerhört viktigt att se till att primärvården får nödvändiga resurser.

Österbymo vårdcentral har under senaste åren med framgång rekryterat nya medarbetare och har idag en väl fungerande verksamhet med nöjda patienter.

Ett orosmoment i närtid är att arbetsbelastningen är hög, vilket i längden är ohållbart, enligt flera av de anställda, som inte ser att det är möjligt för enheten att ytterligare öka tillgängligheten bara för att uppfylla förhastade politikerlöften ett valår.

Annons

– Vi tror det är mycket värdefullt med god tillgänglighet i primärvården, förklarade Helena Balthammar.

– Men för en vårdcentral som Österbymo behöver detta inte handla om förlängda öppettider, det är mer angeläget på större orter.

– Det viktiga är att sjukvården går att nå när den enskilde patienten behöver den.

Digital doktor

För att avlasta vårdcentralerna och samtidigt utöka servicen för medborgare som dagligen och stundligen återfinns på nätet förespråkar Socialdemokraterna en målmedveten satsning på regionens digitala vårdcentral.

– Vi tror det finns ett växande behov bland medborgarna att smidigt nå hälso- och sjukvården via en digital kanal och där få råd och hjälp av kunniga läkare och sjuksköterskor.

– Vi är övertygade om att en digital vårdcentral med hög kompetens är av stort värde, dels för att den leder till ökad tillgänglighet för många, dels för att den frigör resurser för övriga vårdcentraler.

– Det öppnar för att man i Österbymo och på övriga vårdcentraler får ännu mer tid för att ta hand om multisjuka och kroniskt sjuka på bästa sätt.