Sammanlagt har Östergötland anvisats 870 flyktingar med permanent uppehållstillstånd under 2017. Länsstyrelsen har i dagarna beslutat hur de ska fördelas över länet.

Linköping är den kommun som tilldelas flest nyanlända, 439 personer. Valdemarsvik behöver i år inte ta emot någon anvisad nyanländ. Ödeshög endast två och Ydre åtta. Kinda tilldelas 41 personer.

Bosättningslagen tillkom häromåret för att flyktingmottagandet ska fördelas mer rättvist över landets kommuner. Den omfattar endast personer med uppehållstillstånd, permanent eller tillfälligt, som avstått från att själva söka sig till en bestämd ort i landet, så kallad självbosättning.

Brist på bostäder medför inte något undantag från att ta emot nyanlända.

— Det är upp till varje kommun att lösa boendet för de personer man anvisas. Har man inte lägenheter får man hitta andra lösningar. I till exempel Malmö har man initialt utnyttjat vandrarhem för att klara mottagandet, berättar Daniel Larsson, integrationsutvecklare på länsstyrelsen i Östergötland.

— Enligt den nya lagen ska vi vid fördelningen av nyanlända mellan länets kommuner ta hänsyn till tre saker - tidigare mottagande, befolkningsmängd och arbetsmarknad. Dessutom har vi tittat på självbosättningen och det är skälet till Valdemarsvik nollas vid årets fördelning.

— I den kommunen har man haft ett flyktingboende, vars asylsökande uppenbarligen trivts bra. Många har hittat en bostad på egen hand, efter att de fått uppehållstillstånd och valt att stanna kvar i Valdemarsvik.

Ydres andel av årets anvisade nyanlända i länet lär inte få någon att lyfta på ögonbrynen. Kommunen är liten och arbetsmarknaden begränsad.

— Det slutgiltiga beslutet om fördelningen togs av landshövdingen och vad det gäller Ydre har det inte väckt några diskussioner vad jag vet, säger Daniel Larsson.

Att Linköping anvisas 439 nyanlända medan Norrköping tilldelas 91 förklaras av bosättningslagens direktiv. Universitetsstaden har både en stor, växande befolkning och stark arbetsmarknad.