På fredagen presenterade Fiesta Eksjö ett preliminärt resultat efter förra helgens Eksjö stadsfest.

Stadsfesten firade 10-årsjubileum i år och arrangörerna själva beskriver det hela som succé och enligt beräkningar besökte cirka 25 000 betalande personer stadsfesten under fredagen och lördagen, vilket ungefär samma siffra som förra året.

Fiesta Eksjö förklarar att föreningen inför jubileet satsade mer pengar på, bland annat, artister, teknik och gratis bussar vilket innebar en medvetet snävare resultatbudget.

Annons

”Trots detta visar de preliminära siffrorna att det faktiska resultatet kommer överträffa resultatbudgeten”, skriver Fiesta Eksjö i ett pressmeddelande.

Enligt föreningens beräkningar kommer det ekonomiska resultatet landa någonstans mellan 150 000 och 200 000 kronor.

”Vi kan inte vara mer än nöjda med detta och konstaterar att också i år har vi lyckats hålla i och kanske till och med minska kostnaderna”, skriver de i pressmeddelandet där de även tillägger att likviditeten är fortsatt god i föreningen.

Enligt den kundundersökning som Fiesta Eksjö gjorde under stadsfesten hade andelen besökare från andra kommunerna ökat och medelåldern på stadsfestbesökarna vad drygt 38 år och de konsumerade i genomsnitt mellan 700 och 1 000 kronor per person.

”Detta genererar åter igen en turistekonomisk ökad omsättning på ca 12 miljoner kronor”, skriver Fiesta Eksjö.

Inom några dagar ska styrelsen samlas för att planera inför nästa års festival.