Eksjö kommun brukar varje sommar anordna sommarskola. I år var det bara elever från årskurs 8 och 9. Anne-Marie Pejrud, utvecklingsledare på barn- och ungdomssektorn, berättar att det var första året som niorna var med.

– Det är en ny lag att kommunerna måste organisera sommarskolor för årskurs 8 och 9. Niorna har möjlighet att tenta för att få ett godkänt betyg. Det var sju elever som gjorde det, i matematik, engelska och svenska, men tyvärr var det ingen som klarade det.

Hon säger att det oftast har bättre effekt om man kan hjälpa eleverna under hela läsåren, än bara vid en sommarskola.

– Vi måste ändå ha sommarskola, då det är lag på det. Men möjligheten att få godkänt betyg är det viktigaste, och den ökar om man kan jobba kontinuerligt under året i stället.

Bo-Kenneth Knutsson (C), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, tillägger:

– Vi har ett ansvar att bära så att alla klarar sig. Alla ska ha förutsättningar att klara betyget. Det behövs variation i vad man ger för stöd och insatser för att lyckas ta sig över ribban.

Knutsson och Pejrud menar också att det finns en annan frågeställning som bör belysas. Det var 29 anmälda, men bara 19 som deltog.

– Vi träffade aldrig de tio, trots att vi ringde och letade efter dem. Det är ett organisatoriskt problem, då det kostar kommunen en hel del pengar.

– Nu var det även första gången som vi inte fick statsbidrag för sommarskolan, det ingår i grundskolan, säger Anne-Marie Pejrud.

Annons