– Motionerna är ett sätt att visa väljarna vad man vill och att man gör något åt det, säger Pär Fransson, planeringssekreterare på Ydre kommun.

– Men eftersom vi har samlingsstyre kommer det in förhållandevis få motioner.

Han förklarar att de flesta förslag som leder till beslut i kommunfullmäktige inte är motioner. De frågor och ärenden som behandlas bereds innan på ett så kallat presidiemöte.

Där träffas kommunstyrelsen ordförande Sven-Inge Carlsson (C), vice ordförande Anna-Lena Svensson (S) och andre vice ordförande Henrik Isacsson (M).

Därför är MP och KD flitiga

– Att det kommer så många motioner från Miljöpartiet och Kristdemokraterna kan bero på att de inte är med i den beredningen, säger Pär Fransson.

Miljöpartiet fick igenom fem av sina motioner. Arbetet med Christian Hultgren-museet är på gång och möjligheten till leasing av elbilar ska undersökas vid nästa upphandling.

De motioner som gällde ökad demokratisk insyn, förbättringsarbete i verksamheten och ekonomisk förenkling fick alla bifall med undantag på vissa punkter.

Den motion som avslogs var om sopsortering eftersom den ansågs besvarad genom den nya avfallsplan som antogs 2015.

De tre senaste motionerna som rörde resurscentrum i skolan, anställning av extra personal i bristyrken och införandet av en ”biståndsknapp” lämnades in i juni och har därför inte hunnit beredas.

Både Miljöpartiet och Socialdemokraterna motionerade kring frågor som gällde elbilar.
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Färdtjänst och feriejobb

Kristdemokraterna fick igenom två motioner om IT-policy inom kommunen, efter att först ha fått ett avslag.

Annons

De drev även igenom två motioner om förbättrad färdtjänst och deras yrkande på satsningar inom skolan ska tas med i budgeten. De fick dock avslag på sin motion om omprövning av beslutet om ensamkommande asylsökandes rätt att bo kvar i kommunen.

Socialdemokraternas motion om bredband och wi-fi antogs, likaså feriejobb för unga och laddstolpar till elbilar.

– Men vad gäller laddstolparna ville inte staten skjuta till med pengar med motiveringen att här är för glesbefolkat, säger Pär Fransson.

Köttbullemaskin

Motionen om lagad mat från grunden är under utredning och är, enligt Fransson, något som kommunen jobbar med hela tiden.

– Vi har vår egen köttbullemaskin till skillnad från Eksjö, säger han med ett skratt.

Sverigedemokraterna drev igenom bänkar vid elljusspåret i Österbymo, Centerpartiets motion om ersättning för ersättare vid nämndsammanträden ska utredas i höst och Moderaterna har fått bifall för att ta fram underlag vad gäller vaktmästeri på entreprenad.

– Antalet motioner speglar inte den totala mängden politiska förslag, säger Pär Fransson.

– Alla partier utom KD och SD har ledamöter i kommunstyrelsen.

Men KD har en insynsplats, vilket innebär närvarorätt utan rätt att lägga förslag eller rösta. SD hade samma möjlighet som KD, men tackade nej.