Alla som är folkbokförda i Eksjö kommun, oavsett ålder, kan lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige. Ärendet ska gälla verksamheter som kommunen ansvarar för och får inte vara enskilda myndighetsärenden.

Anders Gustafsson (M), ordförande i kommunfullmäktige, har tittat på statistiken över inlämnade medborgarförslag de senaste åren. Sedan 2016 går det enkelt att få fram om förslaget blev avslaget, bifallet eller besvarat. Det är de tre beslutsformerna som fullmäktige kan ta.

— Det är varierande frågeställningar om stora och små ämnen, som det ska vara tycker jag. Det är det som är charmen. Det är allt från det man läser i Smålands-Tidningen till att man har träffat en kompis som tycker på ett visst sätt, säger han.

Förslag på förbättringar

Gustafsson nämner exempel som vägsträckningar, cykelställsfrågor, cykelbanor, parkeringar eller broräcken. Tittar man tillbaka på åren som gått var det många som lämnades in under 2015, hela 34 stycken.

Maria Sandebo i Mariannelund lämnade under det året in tio medborgarförslag. Där ville hon bland annat ha en saluhall, mötesplatser och allmän hundrastgård. Även Jan Engdahl lämnade in ett par stycken. För övrigt var det andra privatpersoner som lämnade in enstaka medborgarförslag.

Annons

2016 lämnades 23 förslag in, till exempel bättre utemiljö mellan nya och gamla Almgården, fartkameror på Breviksvägen och Walk of Fame på Norra storgatan. Det lämnades även in över 30 medborgarförslag om att återinföra hab-ersättningen. Alla förslagen slogs samman och räknas som ett förslag i statistiken. Ett medborgarförslag blev bifallet under 2016, Motion och social interaktion för barn och äldre tillsammans.

— Där föreslog man att det skulle anordnas någon aktivitet för att kunna träffas över generationsgränserna, säger Anders Gustafsson.

Helena Martinson, äldreomsorgschef, berättar i en separat artikel om hur det har gått med arbetet sedan medborgarförslaget lämnades in 2016.

Viktig funktion

25 medborgarförslag lämnades in förra året. Flera av förslagen har inte kommunfullmäktige beslutat om än, och därför går det inte att säga om de blir bifallna, avslagna eller besvarade. Några exempel på de som lämnades in är att körkortsutbildning bör erbjudas till alla elever på gymnasieskolan, fler gatuspeglar och gatlampor i innerstaden och husbilsparkering på Gjuterigatan. Ett av förslagen har än så länge bifallits och det är att utreda möjligheten att bygga ett kulturhus.

— Det är mycket påtagliga frågor, som kanske inte är partiideologiska utan mer praktiska frågor. Jag tycker att det är jätteviktigt att om man ska bygga ett samhälle så ska man ha de här ögonen ute hos medborgarna, där de ser vad som kan göras bättre. Jag tycker att det är jätteviktigt att den här funktionen finns.

— Sen delar man inte alla uppfattningar som kommer in. Men generellt sett tycker jag att det finns en bra ambition hos de som lämnar in medborgarförslag, säger Anders Gustafsson.

LÄS MER: Torgscenen i Mariannelund får nytt tak

LÄS MER: Walk of Fame och folkomröstning avslogs

LÄS MER: Elever får inte körkortshjälp

LÄS MER: Elever vill ha säkrare cykelmiljö - inga åtgärder görs direkt

LÄS MER: Ett nytt kulturhus diskuteras