Ingemar Sturesson (KD):

— Det finns inga möjligheter att förverkliga ett kulturhus ekonomiskt och det visste jag redan långt innan satsningen på Tomasgården med sina 75 miljoner, säger han.

— Det är alldeles för stora volymer med 161 miljoner kronor. Tanken är god, självklart. Vårt parti är positivt inställd till en kulturlokal på något sätt men det finns inga möjligheter med de här nivåerna. Det kommer att krävas mer pengar till förskolor och skolor än vad som beslutats idag. Det vet vi redan. Det kommer inte stanna med 75 miljoner kronor till Tomasgården.

Dan Ljungström (C):

— Jag tycker det är viktigt att det tas någon form av inriktningsbeslut, var kulturlokalen skulle placeras i så fall, säger han.

— Vi är väl rätt överens överlag om att det här inte är något vi ska köra igång med nu, men det vore bra om vi inte for runt i stan och leta var en sådan här lokal skulle ligga. Nu bestämmer vi, att om det blir något så ska det finnas på denna plats. Sedan får vi jobba vidare med finansieringen. Det har varit tal om att kulturlokalen skulle stå klar när Vetlanda fyller 100 år, år 2020, men det är inte aktuellt. Det kommer inte vara klart till dess.

Ljungström menar att det finns en övertro till andra finansiärer. Kanske att kommunen kunde få in en miljon per år till driften, i sponsorpengar. Han är dock i grunden positiv till en kulturlokal.

— Alla som talar om stadsutveckling talar om vikten av en sådan satsning. Även den senaste handelsutredningen talade om vikten av en sådan, en trivsam stad och kommun.

Carina Bardh (M):

— Det här kommer inte att funka och det har hela tiden varit min ståndpunkt från dag ett, säger Carina Bardh som varit kritisk till att kulturhusgruppen fått jobba ”lite bakom kulisserna” med sina planer.

Hon menar att vård- och omsorg och skola/förskola måste prioriteras.

— Kärnfrågorna är det viktigaste för mig. Jag vet hur mycket vi jobbat för att får vård- och omsorgsbudgeten att gå ihop. Vi har inte möjligheten att skapa ett kulturhus/kulturlokal med den budget vi har idag.

Carina Bardh menar att det redan idag finns många lokaler i Vetlanda där det kan bedrivas kulturverksamhet.

— Withalaskolans aula, Sapa arena, Iscar Arena, Njudungsgymnasiets aula som fått nya stolar. Sedan finns jättefina möjligheter i våra kyrkor runt om, Folkets Park sommartid. Är behovet så stort att det absolut behövs ett kulturhus? undrar hon.

Annons

Carina Bardh menar att en kommun inte behöver allt. Sävsjö kulturhus kan nyttjas och så finns Spira som byggts för att alla länets 13 kommuner ska kunna använda det.

Carina Strömbäck (V):

— Kärnverksamheterna måste ha sina pengar i första hand. Äldreomsorgen står inför stora utmaningar, framförallt genom behovet av särskilt boende, säger hon.

— Vi i vänstern hade också velat ha ett kulturhus, eftersom vi tycker det är viktigt med kulturskola med mera men då behöver vi höja skatten.

Carina Strömbäck berättar att partiet redan i november flaggade för en skatthöjning. För att klara driften av ett kulturhus behövs en höjning med 20 öre, då en tioöring ger 4,5 miljoner kronor extra i skatt. Men även kärnverksamheten behöver mer pengar så vänstern hade gärna sett en skattehöjning med 50 öre. Något de inte fick gehör för.

— Man kan aldrig bygga ett kulturhus på bekostnad av kärnverksamheten, betonar Strömbäck som tycker att Tommy Bohman i tidigare artikel redogjort för verkligheten på ett förträffligt sätt.

Björn Fälth (SD)

— Vi är inte emot någon kulturlokal men i dagsläget ser vi inte hur kommunen skulle kunna satsa på en sådan. Det finns viktigare saker att lägga pengarna på, bland annat äldreomsorgen. Vi har haft den inställningen hela tiden. Skolan lider brist på pengar, äldreomsorgen definitivt. Det är där i första hand som vi vill satsa pengar, säger han.

Eilon Johansson, L:

— Det är väl bra med ett kulturhus men i dagsläget... Summan på kulturhuset gör att vi i första hand måste prioritera allt annat som vi behöver. För mig går äldreomsorgen före ett kulturhus.

Almuth Holmqvist (MP):

— Jag är mycket för kulturhuset men jag märkte redan när kommunstyrelsen gjorde en bussresa runt i kommunen allt som måste göras. Kulturhuset kändes mindre, mindre och mindre med tanke på hur mycket måste göras. Jag har förståelse för att vi måste vänta, samtidigt vet jag inte hur länge vi redan väntat, säger hon.

— Det finns ett motstånd hos folk i allmänhet. De vill inte ha en kulturhus. Samtidigt vet jag hur svårt musiklärarna har att hitta utrymmen. Jag vet att det saknas större konferenslokaler under veckorna, när skolorna är igång. Egentligen behövs det men nu måste nu är det väldigt mycket fokus på äldreomsorgen. Vi måste hålla igen. Synd eftersom jag tycker att förslaget om placeringen mellan Gallerian och biblioteket är ett fantastiskt bra förslag.

Henrik Tvarnö (S): …

— Jag ser det här med kulturlokal som en lika mycket satsning på äldreomsorgen som på skolan. Man behöver inte ställa dem mot varandra. Sedan finns det en begränsning för hur mycket som kan göras samtidigt.

— Nu har vi sagt att en satsning på särskilt boende är prioriterat och det är också det som vi sannolikt kommer att ta beslut om.

Tvarnö säger att det kommer att satsas på skola, förskola och äldreomsorg och att det troligtvis inte inryms pengar till ett kulturhus i nuläget, utan att den investeringen får skjutas ett par år fram i tiden. Han vill dock att kommunstyrelsen i vår beslutar sig för var en sådan kulturlokal placeras den dag det finns pengar till investeringen.

— Jag hoppas att vi tillsammans har så mycket mod att vi vågar bestämma var det framtida kulturhuset sak ligga och vad det ska innehålla. Det vore tokigt om politikerna i Vetlanda är rädda för framtiden. Det vore skadligt.