Som tidningen tidigare har berättat budgeterade Eksjö kommun för ett resultat på 13,4 miljoner kronor. Prognosen visar att man kommer att göra ett underskott på cirka 12,3 miljoner kronor.

Underskottet måste minska 2017 och 2018. Sektorerna har sett över vilka åtgärder som kan göras för att hålla sin budget och för att effektivisera verksamheterna.

— Tankeprocesserna har satts igång ute i verksamheterna. Utifrån det uttalar vi oss i kommunstyrelsen att nämnderna ska jobba vidare i detta och vi följer det varje månad, säger kommunstyrelsen ordförande Annelie Hägg (C).

Höja avgifter

När det gäller samhällsbyggnadssektorn har man förbättrat sin prognos med 1,6 miljoner från föregående månad. Orsakerna uppges bland annat vara att intäkterna inom plan- och byggverksamheten samt ökade skogsintäkter.

Annons

Sociala sektorn står för den största delen av underskottet. Sektorn arbetar med flera utredningar men vilka effekter de kommer att ha kan inte redovisas än. Bland annat tittar man på att höja avgifter för att kunna öka sina intäkter.

Ändra förskoleform

Kostnaderna hos barn- och ungdomssektorn kan tillfälligt sänkas i samband med personalförändringar. En av åtgärderna är att omfördela resurserna från öppen förskola i Mariannelund och göra det till en allmän förskola. Översyn av statsbidragen är också en av åtgärderna man gör.

Tillväxt- och utvecklingssektorns prognos har förbättrats med 1,4 miljoner kronor från föregående månad. Utvecklingspotten som sektorn har utnyttjas inte fullt ut och därför kommer ett antal budgeterade insatser inte att genomföras.

Prognosen för kommunledningskontoret har förbättrats med 0,6 miljoner kronor. Att inte besätta en integrationstjänst är en av åtgärderna som är möjliga.

Olika åtgärder

Det här var några av åtgärderna som sektorerna har tagit fram. De kommer däremot inte att räcka för att budgeten ska få balans 2017.

— Det man har plockat fram kan vara små åtgärder. Vår önskan har varit att få igång den här dialogen och resonemanget. I vår uppmaning innebär det att man ska tänka till på allting man gör. Man måste värdera allt man gör, säger Hägg.

På kommunfullmäktige den 20 juni kommer budgetförslag att diskuteras.

— I augusti börjar budgetarbetet för 2018-2020. I år har vi börjat tidigare med de här förberedelserna för att möjliggöra ett bättre utgångsläge för 2018, säger Annelie Hägg.

LÄS MER: Besparingar att vänta