Läser du i appen? Här kan du se livesändningen!

Det ser ut att bli sex storregioner i Sverige. Enligt de första uppgifterna skulle de sex regionerna bli:

1) Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

2) Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Västmanland, Örebro och Södermanland

3) Stockholm och Gotland

4) Västra Götaland, Halland och Värmland

5) Östergötland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg

6) Skåne och Blekinge

— Alla 13 kommuner i Jönköpings län och regionen har gemensamt skrivit under att vi kan tänka oss en storregion med Jönköping, Östergötland och Kalmar. Men att vi är öppna mot Kronoberg, Halland och Blekinge. Jönköping samarbetar redan i dag med Kalmar och Östergötland när det gäller sjukvård och det fungerar bra, säger Mia Frisk (KD), regionråd i Region Jönköpings län.

Enligt det första förslaget skulle Blekinge höra till Jönköpings storregion.

Var det logiskt med Blekinge?

— Nej, det är mer logiskt att Blekinge hör till Skåne.

Vilken stad borde bli huvudstad för storregionen här?

— Eftersom jag företräder Jönköpings län vill jag se Jönköping. Det är viktigt att man sprider gracerna. Jönköping har ett utmärkt läge. Jag vill inte säga vad Jönköping har och inte har kontra exempelvis Linköping. Det är viktigt att alla områden i regionen känner sig som vinnare, resonerar Mia Frisk.

Vad ser du för fördelar med en storregion?

— Ökad befolkning innebär ett större skatteunderlag. Som storregion blir vi en starkare och tyngre part mot andra regioner och staten. Jag tror också att forskningen och kulturen kan vinna på att vara storregion, säger Mia Frisk.

Vad finns det för nackdelar med en storregion?

— Att människor upplever att politiken kommer för långt ifrån invånarna. Men jag vill se möjligheterna. Det är alltid någon som hamnar i ytterkant. Det gäller att samarbeta över regiongränserna. Jag tror inte att det finns någon risk att mindre sjukhus läggs ner. Vi har en fungerande vård i länet och med bra primärvård, säger Mia Frisk.

Det är bra att det nu finns ett förslag att utgå ifrån. Nu gäller det att fylla detta med förslag på vad vi vill att den nya regionen ska innehålla, säger det socialdemokratiska regionrådet Carina Ödebrink.

- Jag tycker det är ett spännande och positivt förslag att utgå ifrån det fortsatta arbetet. Jag är stolt över att Liberalerna sedan länge arbetar framåtsyftande och aktivt bidrar i att utforma en kommande större region, Jimmy Henriksson (L), gruppledare för Liberalerna i Region Jönköpings län.

"Jönköpings län förloraren"

— När jag ser kartan så blir jag jätteorolig för dem som bor i Jönköpings län. Detta är ett projekt av politiker för politiker. Slagkraftiga regioner växer fram underifrån. Fråga dem i Skåne och Västra Götaland om vården blev bättre. Det blev tvärtom, med längre köer exempelvis, resonerar Mats Green, (M), riksdagsledamot, och förste vice förbundsordförande för M i Jönköpings län.

— Jönköpings län anses ha den bästa vården i Sverige. Då ska inte riksdagen sitta och rita kartor. Jönköpings län är den enskilt största förloraren i det här. Jag har aldrig träffat någon på gatan som har sagt att de vill ha en storregion. Jag kommer göra allt jag kan för att stoppa det här, säger Mats Green.

Färre län och landsting

Bakgrunden är att regeringen i juli förra året tillsatte en utredning med avsikt att föreslå en ny läns- och landstingsindelning. Detta ska i sin tur innebära att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting.

Ett problem som lyfts fram är att den nuvarande regionala samhällsorganisationen är alldeles för splittrad, där hälften av landets befolkning bor i de tre största länen medan resten samsas i övriga 18 län. Indelningen hoppas till exempel ge stabila ekonomiska förhållanden i de nybildade landstingen.

Förslaget ska i dag läggas fram för regionalpolitiker på Sveriges kommuner och landsting (SKL) och därefter vid klockan 15.30 presenteras vid en presskonferens i Stockholm.

– Vi lägger fram ett diskussionsunderlag baserat på våra analyser och samtal i länen och hoppas nu på en fortsatt diskussion för att jobba fram ett skarpt förslag till vårt betänkande, säger huvudsekreteraren Johan Krabb till TT.

Ett skarpt förslag är tänkt att komma den 30 juni i sommar.

Bland tidigare sammanslagningar finns Västra Götalands län som 1998 bildades av Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län liksom större delen av Skaraborgs län.

TT