Nu har länsstyrelsen beslutat om anvisade nyanlända till kommunerna nästa år. Anvisade är personer med uppehållstillstånd som kommunen är skyldig att ordna bostad till, enligt lag. Cirka två av tre nyanlända i landet brukar dock ordna bostad själva.

Länet har 940 personer att fördela nästa år. I fördelningen tar länsstyrelsen hänsyn till varje kommuns arbetsmarknad, befolkningsstorlek och hur stort mottagande man redan har av nyanlända, ensamkommande barn och asylsökande.

Gislaved tar fler

Kommuner kan även försöka att påverka fördelningen mellan varandra. Istället för 472 ska Jönköping nu ta emot 444.

— Förra året blev det Aneby som tog emot fler och detta år är det Gislaved, säger Jönköpings kommunalråd Andreas Sturesson (KD) och förklarar att den avgörande frågan handlar om bostäder.

2017 tar Gislaved emot 31 fler än första förslaget och Habo tre färre.

Annons

Jönköping pekar på att byggprojekt fördröjs av överklaganden. 120 lägenheter i fem projekt är på gång men två bygglov är överklagade. Genomgångsboende är det som erbjuds anvisade. Utöver dagens 200 platser behövs ytterligare 1-2 genomgångsboende nästa år, bedömer kommunen.

I skrivelsen till länsstyrelsen förklarar Jönköpings kommun att bostadssituationen är svår och att även de som bosätter sig på egen hand i kommunen ofta bor trångt hos vänner och släkt att de snart måste ha ett nytt boende.

Nästa år har Sävsjö och Nässjö ”nollats”, vilket betyder att man anses ha sämre förutsättningar att ta emot fler. Jönköping tar emot nästan hälften av länets anvisade, 444, personer och Värnamo 149.

I Migrationsverkets årsplanering för varje kommun fördelas mottagandet över året.

— De delar bara antalet anvisade med tolv månader. Men klumpvis mottagande fungerar bättre, säger Andreas Sturesson.

Både skola och bostad är lättare att erbjuda grupper. Men liksom förra året hoppas kommunen att kunna förhandla om detta.

Anvisade nyanlända är alltså bara en liten del av det totala antalet mottagna. En del nyanlända flyttar också mellan kommuner under den första tiden i landet. Etableringsersättning till kommunen följer med den som flyttar till nya kommunen.

Läser du via appen? Se här hur många din kommun tar emot.