— Antalet motioner som lämnas in är ett tecken på aktiviteten i politiken, säger Anders Gustafsson (M), kommunfullmäktiges ordförande.

FAKTA: Så går det till

När en motion lämnas in går den till enligt följande:

En eller flera ledamöter kan lä..

FAKTA: Så går det till

När en motion lämnas in går den till enligt följande:

En eller flera ledamöter kan lämna in motioner till fullmäktige. Medborgarförslag kan alla som är bokförda i Eksjö kommun lämna in.

Förslaget remitteras till kommunstyrelsen, som sedan skickar den vidare som remiss till lämplig nämnd.

Nämnden tar fram förslag till beslut till ledningsutskott, kommunstyrelsen och till slut till kommunfullmäktige.

Vid bifallande beslut från fullmäktige ska nämnden ges i uppdrag att verkställa beslutet.

KÄLLA: Eksjö kommun

Han har tagit fram statistik för de senaste årens inlämnade motioner. 2015 var det 14 motioner som lämnades in. En motion från Socialdemokraterna handlade då om hbtq i Eksjö kommun. Då beslutade man bland annat att förvaltningen skulle få i uppdrag att inventera hbtq-kunskapen inom kommunens olika verksamheter. Ett ämne som är aktuellt igen, då det har lämnats in ett medborgarförslag om just detta.

— Det är oppositionspartier som lämnar in motioner, sen finns det några privata intressen eller hjärtefrågor hos vissa personer. Det är inte förbjudet, men som regel lägger inte den som har majoritet motioner, säger Gustafsson.

Kortare arbetsdag

Annons

Under 2016 minskade antalet motioner något, till elva stycken. Det året bifölls en motion som Moderaterna och Socialdemokraterna lämnade in under rubriken "Vad gör man om en kollega dricker mycket alkohol?" Då beslutade man att kommunens chefer skulle få en föreläsning kring alkohol under 2017. I granskningsrapporten från Deloitte framgår det att "Utbildning planerades men genomfördes inte, utbildningsinsatsen har flyttats fram till framtiden."

Förra året lämnades det in tolv motioner. Ett exempel är att Miljöpartiets Eva Ekenberg lämnade in en motion om att genomföra ett projekt med sex timmars arbetsdag. Förslagets avslogs av kommunfullmäktige.

Inom ett halvår

Inom sex månader ska motionen beredas för att fullmäktige ska kunna fatta ett beslut, inom det halvåret.

— Då måste man åtminstone redovisa att processen är igång. Sedan kan det vara så att man inte hinner bereda färdigt, det kan vara en komplicerad fråga eller man måste invänta något underlag. Då är det upp till styrelsen att anmäla att man inte är klar med förslaget och vill ha ytterligare ett par månader på sig. Då anmäler vi det i kommunfullmäktige, säger Anders Gustafsson.

LÄS MER: Ekonomiska läget stoppar försök med kortare arbetsdag

LÄS MER: De vill lära sig missbrukssignaler

LÄS MER: S vill öka hbtq-kunskapen

LÄS MER: Förslaget: "Börja lyft hbtq-frågorna"

LÄS MER: Så här påverkar medborgare kommunen