De ansvariga för projektet Ung drive blev verkligen överraskade när de noterade att inte mindre än 35 ungdomar sökt för att starta eget företag i sommar.

– Fantastiskt roligt att så många unga vill starta företag, säger tillväxt- och utvecklingsnämndens ordförande, Maria Havskog (C).

Men samtidigt innebär det en ekonomisk utmaning för kommunen som tillsammans med Region Jönköping finansierar projektet. I inledningsskedet hade kommunen finansiering för endast fyra platser.

Men nu kan nämnden meddela att det blir totalt 13 platser som kommer att erbjudas där alltså kommunen och regionen delar på kostnaden..

– Vi gjorde en prioritering här och roddat om inom vår ordinarie budget för att fler ska kunna genomföra projektet, säger Havskog.

Ung drive

– Ung drive finns runt om i Sverige. Kommunerna köper in utbildningen, ofta i samband med a..

Ung drive

– Ung drive finns runt om i Sverige. Kommunerna köper in utbildningen, ofta i samband med att de har feriepraktik vill de satsa på entreprenörskap också.

– Ungdomar som går i årskurs 9 upp till första och andra året på gymnasiet får möjlighet att testa på att driva ett eget företag under sommarlovet.

– Ungdomarna får en utbildning på en vecka, som Ung drive kallar för kick off-vecka. Där får ungdomarna veta alla delar i ett företag samt marknadsföring, workshops, försäljning, ekonomi och mål.

– Antingen är ungdomarna själva eller upp till fem personer.

– Alla får 1 500 kronor i startkapital per person.

– Under hela juli arbetar de med företaget och avslutning sker i augusti.

– Det finns olika vägar att gå vidare efteråt. Vissa startar eget företag, enskild firma eller aktiebolag.

– De som är coacher inom Ung drive driver företag till vardags och avsätter tid under sommaren för att coacha ungdomar med sina företag, för att ungdomarna ska lyckas så bra som möjligt.

Annons