I söndags gick ansökningstiden ut för att söka jobbet som ny gymnasiechef/rektor till Eksjö gymnasium.

När tidningen når kommunens skolchef, Bengt-Olov Södergren, kan han konstatera att 13 personer har sökt tjänsten.

– Det är flera intressanta namn, säger Bengt-Olov Södergren.

Han berättar att de sökande både kommer från Eksjö med omnejd och utifrån.

– Vi har sökande bland annat från Göteborg och Växjö, sedan grannkommunerna, vår egen kommun samt interna ansökningar.

Klart om en månad

Hur går processen vidare?

– Nu ska jag sätta mig ner och gå igenom ansökningarna och sedan är tanken är att vi ska boka in intervjuer under nästa vecka med de som är intressantast i underlaget. Men hur många det handlar om som vi går vidare med är för tidigt att säga.

– Ibland kan det bli ganska givet att man drar gränsen på ett visst ställe så att säga beroende på erfarenhet, utbildning och tidigare tjänster. Sedan får man se om vi får göra det här i fler steg, det är svårt att förutsäga.

När ska beslutet vara klart?

– Inom en månad räknar vi med att ha bestämt oss för vem vi vill ha.

Den nya gymnasiechefen/rektorn är tänkt att tillträda sin tjänst senast 1 januari.

I ansökan framgår att gymnasiechefens viktigaste uppgifter är att samordna skolan som helhet, skapa förutsättningar för rektors ledning av den pedagogiska verksamheten, säkerställa implementering av riktlinjer, policys och handlingsplaner samt ansvara för strategisk planering.

Annons

– Det handlar ju mycket om det övergripande uppdraget för att samordna och hålla ihop ledare och styra gymnasieskolan tillsammans med rektorer och övrig personal. Att även samtidigt skapa förutsättningar för rektorer och personal så elevernas lärande gynnas, säger Södergren.

– Sedan tycker jag det är viktigt att det är en person som skapar bra relationer och ett gott samarbetsklimat både med personal, föräldrar och elever, förtydligar Södergren

Ullman slutade

I juni slutade tidigare gymnasiechefen Anna Ullman sin tjänst för nytt jobb i Vaggeryd. Även rektor Anette Lindblom har nyligen slutat för ny tjänst i Nässjö.

Samtidigt beslutades att förändra skolledningen från fyra tjänster till tre.

Under hösten är det Tomas Eliasson som är tillförordnad gymnasiechef och vid hans sida finns rektor Ola Ugarph.

Men den här duon ska alltså få förstärkning i vinter med ytterligare ett namn.