Fördelningen ger vid handen att ju större en förening är och ju mer aktiviteter den har desto mer pengar blir det. Således ligger idrottsföreningarna i topp och Aneby Sportklubb får 183 697 kronor, Bälaryd IK 74 932, Lommaryds IF 66 110 kronor, Frinnaryds IF 57 176 och SOK Aneby 81 455 kronor.

Fakta: Det här får föreningarna i Aneby kommun 2016

Aneby Sportklubb 183 697 kronor

Anebyortens Ridklubb 138 734 kronor

SOK Aneby 81 455 kro..

Fakta: Det här får föreningarna i Aneby kommun 2016

Aneby Sportklubb 183 697 kronor

Anebyortens Ridklubb 138 734 kronor

SOK Aneby 81 455 kronor

Bälaryds IK 74 932 kronor

Lommaryds IF 66 110 kronor

Aneby Jazzklubb 60 000 kronor

Frinnaryds IF 57 176 kronor

Aneby Brukshundsklubb 21 080 kronor

Grankärrs Gränsryttare 20 000 kronor

Aneby Folkets park 20 000 kronor

Bälaryds bygdegårdsförening 19 840 kronor

Frinnaryds Bygdegårdsförening 18 745 kronor

Alliansförsamlingen Aneby 18 715 kronor

Anebyortens Jaktvårdsförening 18 625 kronor

SISU Småland 15 000 kronor

Hullaryds Jaktvårdsförening 14 501 kronor

Hullaryds samhällsförening 13 780 kronor

Aneby Sportfiskeklubb 10 213 kronor

Aneby Symphonic band 9 190 kronor

Bon Petite Boule 8 531 kronor

Aneby Gymförening 7 140 kronor

Bälaryds Föreläsningsförening 6 600 kronor

Vireda Pingstförsamling 6 000 kronor

Aneby Beachvolleyklubb 6 000 kronor

Aneby Konstförening 5 795 kronor

Vireda Sockenförening 5 574 kronor

Aneby PRO 4 750 kronor

Vireda IF 4 575 kronor

Frinnaryds-Sunhults Frikyrkoförening 4 045 kronor

Aneby Hjärtlungförening 4 040 kronor

Haurida Hembygds- och fritidsförening 3 118 kronor

Sunhults byalag 2 685 kronor

Aneby Schackklubb 2 605 kronor

Ditokan Karateklubb i Aneby 2 500 kronor

SPF Träffen i Aneby 2 285 kronor

Aneby Fotoklubb 2 150 kronor

Frinnaryds Skytteförening 1 752 kronor

Filadelfia Vireda/Svenska kyrkan 1 500 kronor

Höglandets Diabetesförening 1 250 kronor

Aneby Ornitologiska förening 1 137 kronor

Aneby Muay Thai 1 000 kronor

Föreningen Hembygden i Lommaryd 767 kronor

Aneby RPG 645 kronor

Synskadades Förening 595 kronor

DHB Västra 500 kronor

Nässjöortens Dövas Förening 500 kronor

Anebyortens ridklubb får 138 734 kronor och Grankärrs gränsryttare 20 000 kronor.

Bland de föreningar som sysslar med musik och annan kultur ligger jazzklubben i topp med 60 000 kronor följd av Aneby Symphonic Band och konstföreningen.

Flera flerårsavtal

Annons

Föreningar som är berättigade till föreningsbidrag ska under hösten komma in med ansökningshandlingar. För att förenkla administrationen för såväl föreningarna som kommunen, samt skapa kontinuitet i föreningsverksamheten, har från och med 2014 flerårsavtal upprättats med ett antal föreningar.

Föreningar, där såväl verksamheten som anläggningskostnaderna varierar inom ett större ekonomiskt spann, söker bidrag varje år. Det handlar framförallt om idrottsföreningarna.

Förslaget till fördelning av bidraget har arbetats fram av fritidsenheten i samråd med ordföranden i allmänna utskottet. Utgångspunkten har varit den schablon för föreningsstödet som finns sedan tidigare. Bland annat tittar man på lokal- och anläggningskostnader, antalet medlemmar, om föreningen anordnar kultur och evenemang för allmänheten eller om man har verksamhet som är riktad till speciellt prioriterade grupper, eller barn och unga.

”Uppmuntranspeng”

Nytt för i år är att föreningar som engagerat sig i Föreningslivat eller i Idrottskolan har fått en mindre summa pengar som en slags uppmuntran.

Bland de sökande föreningarna fanns i år Stalpets Sockenbodsförening. Föreningen har inte tidigare fått något föreningsbidrag och då föreningen mer är att likna vid en ekonomisk förening bedöms den inte vara aktuell för att erhålla bidrag från potten för föreningsbidrag.

Man har även beslutat att reglerna för kultur- och föreningsstöd ska ses över och att ett förslag ska presenteras i maj nästa år. Anledningen är att regelverket behöver revideras med tanke på samhällets utveckling.