Eksjö kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ med 49 platser fördelade mellan partierna. I fjol sammanträdde de vid tio tillfällen men endast 18 av ledamöterna deltog vid samtliga. Närvaron i sin helhet når ändå cirka 85 procent, och det är bara sex av ledamöterna som missat fler än två sammanträden.

Politikernas frånvaro

Under 2016 sammanträdde Eksjö kommunfullmäktige tio gånger. Så här såg närvaron ut bla..

Politikernas frånvaro

Under 2016 sammanträdde Eksjö kommunfullmäktige tio gånger. Så här såg närvaron ut bland politikerna:

Närvarande alla gånger: Annelie Hägg (C), Tomas Erazim (M), Ulf Svensson (SD), Jonas Nilsson (S), Lea Petersson (MP), Per Sixtensson (C), Anders Pansell (KD), Christina Bladh (S), Ronny Jakobsson (S), Elisabeth Werner (SD), Ingegerd Axell (S), Kerstin Robertsson (M), Ulf Björlingson (M), Bo Bergvall (S), Eva Ekenberg (MP), Mats Svensson (SD), Ulf Bardh (C), Magnus Berglund (KD).

Frånvarande 1 gång: Anders Gustafsson (M), Ingbritt Martinsson (C), GunBritt Henning (S), Birgitta Johansson (S), Anita Karlsson (SD), Marie-Louise Gunnarsson (M), Viking Ottosson (S), Aniko Kelemen (MP), Bo-Kenneth Knutsson (C), Sylvia Karlsson (C), Rolf Abelsson (M), Carina Stende (S).

Frånvarande 2 gånger: Diana Laitinen Carlsson (S), Johan Starck (S), Lennart Nilsson (C), Annelie Sjöberg (M), Malin Jakobsson (S), Håkan Dufva (KD), Björn Alm (M), Maria Havskog (C), Sven-Olof Lindahl (L), Lars Aronsson (S), Bengt Koltman (C), Sandra Mulaomerovic (C), Stig Axelsson (S).

Frånvarande 4 gånger: Carina Lindström (M).

Frånvarande 6 gånger: Mikael Andreasson (S), Stellan Johnsson (C).

Frånvarande 7 gånger: Mats Danielsson (M), Nils-Gunnar Karlson (KD).

Frånvarande 8 gånger: Malin Garpevik (S).

Under året avsade sig Nils-Åke Friman (MP) sitt uppdrag i september, och ersattes av Aniko Kelemen (MP) i december.

Källa: Eksjö kommun

— Det är inte av illvilja någon låter bli att närvara, det brukar finnas godtagbara förhinder. Generellt tycker jag att det har skötts väl under den här mandatperioden, kommenterar fullmäktiges ordförande Anders Gustafsson (M).

98 procent för SD

De flesta partier låg i fjol på en närvaro mellan 80 och 85 procent. Det parti som sticker ut, i positiv bemärkelse, är Sverigedemokraterna vars fyra ledamöter tillsammans bara har ett frånvarotillfälle. Miljöpartiets statistik är haltande då partiet under året bytt ut en av sina ledamöter varpå ett glapp på ett par månader uppstod.

Annons

— Men jag har upplevt det som mindre oroligt den här mandatperioden. Tidigare har fler ledamöter lämnat sina uppdrag men jag känner inte av samma tendens nu, berättar Gustafsson.

Mer frånvaro

Å andra sidan finns däremot ett fåtal ledamöter som varit frånvarande mer än vad de varit närvarande under 2016, men i dessa fall finns det olika skäl.

— Jag har uppmärksammat partiernas gruppledare om de här fallen och det är olika variationer av sjukdom och arbetsskäl som ligger bakom.

Viktigt med ersättare

Det viktigaste, menar Gustafsson, är ändå att stolarna inte blir stående tomma.

— Det är viktigt att man utnyttjar sin demokratiska rättighet men vi har ett ersättarsystem i fullmäktige som gör att det är ytterst sällan stolar blir stående tomma. Så länge partierna lyckas med att fylla sina stolar kan jag egentligen inte ha någon synpunkt på hur de väljer att bemanna dem.