Samhällsbyggnadssektorn senaste prognos för driftbudgeten pekar mot en avvikelse på 3,5 miljoner kronor vid årets slut.

– Den största anledningen till att vi kommer redovisa negativa siffror vid årets är den tuffa vintern. Vi har en väghållningsbudget som stigit rejält, 5,2 miljoner högre än budget visar prognosen, säger Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef.

– Vi har tidigare haft extrema vintrar och det här är något man får hantera de åren.

Samhällsbyggnadssektorn har en nettobudget på cirka 40 miljoner, varav 24 av dem är rena driftbidrag till gata och park.

– Det gör att svängrummet är ganska litet när man har 27 anställda. När man får en så stor avvikelse som snöröjningen så är det inte jättelätt att komma i balans.

Men några uppsägningar är inte att vänta, menar Wärnbring.

– Däremot gör vi vad vi kan för den övriga delen ska gå ännu bättre, vi försöker spetsa till allt vi kan. Vi har ett uppdrag att ha en budget i balans.

Mer glädjande är de positiva avvikelserna gällande PBL-verksamheten. Under första halvåret har man hanterat 115 bygglov varav 65 har fått startbesked.

– Där klarar vi vår målsättning med råge, säger Wärnbring.

När det gäller investeringsbudgeten så har man en hel del projekt på gång under hösten.

– I år tycker jag det känns välkontrollerat, vi vet vad projekten ligger och framför allt har det blivit bra fart på asfalteringsarbeten och brobesiktningar kopplade till gator och vägar. Alla avtal är på plats och det rullar på bra är min uppfattning.

Annons