Trafikverket tar inte några som helst hänsyn till de många kritiska synpunkter man fått angående dragningen av den nya vägen förbi Eksjö. Det var i och för sig inte oväntat, men det sorgliga är att inte heller Eksjö kommun bryr sig om sina medborgares åsikter. Faktum är att Eksjö kommun inte ens bryr sig om sina egna åsikter.

Under samrådet fick Trafikverket 126 skriftliga yttranden. 125 av dem var negativa till förslaget som nu ska bli verklighet. Bland de kritiska rösterna fanns inte bara privatpersoner utan också tunga instanser som Södra, LRF och Naturskyddsföreningen.

Den statliga myndigheten blev av detta kompakta motstånd så stressad att man arrangerade en särskild enkätundersökning om förbifarten för att visa på ett folkligt stöd för sina planer.

För säkerhets skull och för att få de svar man önskade ställdes frågorna främst till boende i tätorten. Till människor som i många fall inte ens hört talas om att vägen ska byggas och som definitivt inte har några kunskaper om den natur där Trafikverket förordar att den ska dras fram.

Så ska en slipsten dras när man ska köra över en folkvilja.

Projektledaren Axel Werner säger i tidningen att Trafikverket tar hänsyn till de negativa synpunkter som kommit vad gäller vägen förbi Eksjö. Sanningen är att man inte bryr sig ett enda dugg. Det från början lagda förslaget ligger och något intresse av att lyssna till landsbygdsborna som får sin tillvaro förstörd av den nya vägen finns inte.

Ett mycket genomarbetat förslag till annan sträckning av alternativ Grön har lämnats in av fastighetsägare. Detta innebär en bättre sträckning av förbifarten, med mindre påverkan på värdefull natur.

Vägen skulle där också till största delen dras i fastighetsgränser för att minimera påverkan på markägarnas jord- och skogsbruk. Påverkan skulle fortfarande vara stor, men avsevärt mindre än vad som blir fallet med Trafikverkets streck på en karta.

Märk väl: även Eksjö kommun förordade detta alternativ till sträckning Grön i sitt yttrande.

Annons

Det alternativet avfärdar Axel Werner nu med orden ”någon lämnade även in en variant på en väglinje som vi tittade lite på, men vi såg inga fördelar att genomföra den.”

Att det från Trafikverkets sida gått prestige i ärendet är nu helt uppenbart. Alternativet som presenterats är seriöst, professionellt framtaget och beskriver på ett utmärkt sätt hur det minskar påverkan på skogsbruk och natur. Antagligen är det för professionellt för att de statliga tjänstemännen ska kunna erkänna att det faktiskt är bättre.

Att statens tjänstemän agerar som de gör är kanske inte så konstigt. Sorgligt och upprörande är däremot att inte Eksjö kommun ställer upp för sina medborgare hela vägen, utan numera delar säng med Trafikverket.

I slutet av oktober, när det framkom att förbifarten inte fanns med i den nationella transportplanen förrän efter 2024, krävde Eksjö kommun ett snabbt besked om sträckningen.

Varför var det plötsligt så bråttom med besked? Tiden hade garanterat verkat för möjligheten att vinna gehör för de berörda landsbygdsbornas förslag på en bättre sträckning av förbifarten. Samma förslag som ju kommunen själv förespråkat bara några månader tidigare.

Och som man ropar i skogen får man svar. Trafikverket fick veta att kommunen tyckte att brådska var viktigare än eftertanke. Då såg verket förstås chansen att trumma igenom sitt eget gamla dåliga sträckningsalternativ.

I tidningsartikeln förklarar sedan Eksjös samhällsbyggnadschef Mikael Klaesson att kommunen är nöjd med Trafikverkets beslut. Nöjd? Hur kan kommunen vara nöjd med att bli överkörd?

Om kommunen brytt sig det minsta om landsbygdsborna som drabbas av vägen skulle man åtminstone sett till att det alternativ som landsbygdsborna – och kommunen själv – förordade blivit ordentligt utrett.

Nog borde kommunen ha någon strateg som kan jämföra hur dessa olika alternativ för sträckning Grön slår mot företagande, natur, kultur och livskvalitet för oss som bor där vägen ska dras fram.

Finns det någon på kommunen som vi nu kan sätta vårt hopp till? Var är politikerna i debatten? Är de intresserade av något mer än av våra röster och våra pengar? Var är Annelie Hägg och Per Sixtensson?

JAN HENRICSON

Eksjö