Sedan i somras har Conchi Gonzalez, på Jönköpings läns museum, arbetat med utställningen ”100 år av glömska” där vanliga kvinnors historier lyftes fram. Berättelser som till stor del saknas i historieskrivningarna. Resultatet finns att ta del av på museet.

Nördiga män

I samband med utställningarna på museet brukar de också ha program. Nu tar hon sig an uppslagsverket Wikipedia.

— Det är mest nördiga män som skriver Wikipedia. Kvinnor har låg medverkan både som skribenter och i det publicerade materialet. Det ska vi ändra på, säger Conchi Gonzalez.

Wikipedia är ett levande, ständigt växande digitalt uppslagsverk som skrivs och redigeras av tusentals människor världen över. Men kvinnors medverkan är som sagt låg.

Annons

Detta är något som de aktiva användarna ”wikipedianerna” är mycket medvetna om och gärna ser förändras till det bättre.

Välj ut en kvinna

I Stockholm och Göteborg finns särskilda skrivstugor där målet är att lyfta fram kvinnorna inom alla områden. Nu tas första stegen mot något liknande också i Jönköping.

En första wikipediakurs hålls på länsmuseet onsdagen den 25 januari, mellan klockan 16.30 och 20.30.

— Den är gratis men man måste föranmäla sig senast söndagen den 22 januari, säger Conchi Gonzalez.

Då ska man också ange ifall man har med egen dator eller vill låna en. Hon betonar att kursen är öppen för alla, alltså även män, fast innehållet handlar om kvinnor. Deltagarna väljer en kvinna man vill berätta om och får hjälp med det rent praktiska.

— Det är inte jätteenkelt. Man ska ange källor och ha med länkar till dem.

Detta är den första kursen i en serie av fyra, som hålls på länsmuseet under senvintern.