Det var under våren som regeringen gav MSB i uppdrag att stärka beredskapen hos alla som bor i Sverige. Bakgrunden är att den säkerhetspolitiska situationen i omvärlden anses ha försämrats.

Risken för extremt väder, IT-attacker, och terrordåd bedöms ha ökat vilket kan få följden att samhällsservicen slutar att fungera.

– Vi har alla ett ansvar för vårt lands säkerhet och beredskap och då är det viktigt att vi alla också har kunskap om hur vi kan förbereda oss om något allvarligt inträffar, säger Dan Eliasson, generaldirektör MSB, på myndighetens hemsida.

En broschyr, "Om krisen eller kriget kommer", ska skickas ut till 4,8 miljoner hushåll i landet under Krisberedskapsveckan, 28 maj – 3 juni. Informationen handlar huvudsakligen om hur man klarar sig utan vatten, mat, värme och kommunikation när samhällets service inte fungerar.

Det rekommenderas att ha mat hemma som är hållbar, kan tillagas snabbt och som kräver lite vatten. Ha för övrigt rikligt med vatten i beredskap. Räkna med minst tre liter vatten per vuxen och dygn.

Tipset är vidare att ha varma kläder undanstoppade liksom liggunderlag, sovsäckar, stearinljus tändstickor samt alternativ värmekälla som exempelvis gasolvärmare. Spritkök, ficklampa och batterier är också nödvändigt att ha tillgängligt.

Annan tips för hemberedskapen är radio, powerbank, kontanter, handsprit, försäkringsbrev, bankuppgifter samt drivmedel i tanken.

Annons

Det saknas tillräckligt med skyddsrum i Sverige. Bara nio svenska kommuner kan erbjuda skydd till hela sin befolkning i händelse av krig.
Foto: Johanna Pettersson

En annan viktig beredskap i händelse av krig är tillgången till skyddsrum. En granskning som tidningen Hem &Hyra har gjort visar att det finns påtagliga brister i den beredskapen.

Bara ett tiotal svenska kommuner har tillgång till skyddsrum för att kunna rymma samtliga kommunmedborgare. Omkring 20 svenska kommuner saknar helt skyddsrum. Orsaken till bristen är bland annat att det inte har byggts några nya skyddsrum i Sverige sedan 1993. Då ansågs det inte att det rådande världsläge motiverade att nya skyddsrum behöver byggas.

Sammanlagt kan skyddsrummen i Sverige inrymma totalt 6,9 miljoner människor av den totala befolkningen på 10 miljoner människor. Beräkningen är att ett skyddsrum erbjuder plats för mellan 70-90 människor. Minst tillgång till skyddsrum finns i regel i mindre kommuner med färre än 15 000 invånare.

I Jönköpings län är beredskapen bäst i Tranås kommun som nästan klarar av att skydda samtliga medborgare. Den sämsta tillgången finns i Aneby och Mullsjö som bara kan erbjuda ett skyddsrum vardera.

Fakta: Så många skyddsrum finns i Jönköpings län

Kommun: Jönköping

Antal skyddsrum och platser: 846/87 116

Platser per invånare: 0,..

Fakta: Så många skyddsrum finns i Jönköpings län

Kommun: Jönköping

Antal skyddsrum och platser: 846/87 116

Platser per invånare: 0,63

Kommun: Habo

Antal skyddsrum och platser: 7/388

Platser per invånare: 0,03

Kommun: Mullsjö

Antal skyddsrum och platser: 1/78

Platser per invånare: 0,01

Kommun: Vaggeryd

Antal skyddsrum och platser: 8/564

Platser per invånare: 0,04

Kommun: Värnamo

Antal skyddsrum och platser: 194/20 973

Platser per invånare: 0,61

Kommun: Gislaved

Antal skyddsrum och platser: 80/10 019

Platser per invånare: 0,34

Kommun: Gnosjö

Antal skyddsrum och platser: 4/307

Platser per invånare: 0,03

Kommun: Tranås

Antal skyddsrum och platser: 185/16 769

Platser per invånare: 0,89

Kommun: Aneby

Antal skyddsrum och platser: 1/83

Platser per invånare: 0,01

Kommun: Eksjö

Antal skyddsrum och platser: 103/9 665

Platser per invånare: 0,55

Kommun: Nässjö

Antal skyddsrum och platser: 204/21 682

Platser per invånare: 0,70

Kommun: Sävsjö

Antal skyddsrum och platser: 16/1 129

Platser per invånare: 0,10

Kommun: Vetlanda

Antal skyddsrum: 127/12 247

Platser per invånare: 0,45

Källa: Hem & Hyra och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB).