Facebook har omkring 2 miljarder användare över hela världen. Det innebär att det ständigt är mycket material att hantera för de som jobbar som moderatorer för Facebook.

Men vad är okej och vad är inte okej att lägga upp? Den frågan har gäckat många användare genom åren. Exempelvis har bilder på ammande kvinnor tagits bort medan bilder och filmer på våldsskildringar har lämnats utan åtgärd.

Den brittiska tidningen The Guardian kan nu avslöja hur Facebooks hemliga riktlinjer ser ut. I riktlinjerna finns det nedskrivet hur det sociala nätverket ska hantera inlägg om hat, våld, terrorism, rasism, pornografi och självskadebeteenden.

The Guardian uppger att arbetsbelastningen gör att en moderator på Facebook har cirka tio sekunder på sig att avgöra om ett inlägg som har anmälts bryter mot reglerna eller inte.

Annons

— Facebook kan inte kontrollera sitt innehåll. Det har vuxit och blivit för stort för snabbt, säger en källa med insyn i Facebook till The Guardian.

Moderatorer som tidningen varit i kontakt med uttrycker att de svåraste reglerna att förhålla sig till är om inlägg är att betrakta som pornografiska eller inte.

Videor med dödsfall behöver inte alltid tas bort då de anses kunna hjälpa till att skapa medvetenhet om till exempel psykisk ohälsa, enligt riktlinjerna. Även liveströmningar av människor som skadar sig själva kan vara tillåtna eftersom företaget "inte vill censurera eller straffa människor i nöd".

Under det senaste året har även en intensiv debatt förts om fejkade nyheter. Där har Facebook och även andra sociala medier fått hård kritik för att deras plattformar ger stora möjligheter för att sprida vidare falska påståenden. The Guardians granskning visar att anmälningar om fejkkonton är ett växande problem för Facebook.

Vissa röster har höjts för att Facebook borde omfattas av samma skyldigheter som medieföretag med att ta ansvar för sina publiceringar. Företrädare för sociala medier-jätten, bland annat grundaren Mark Zuckerberg, har då uttryckt att företaget arbetar med teknik och inte med publiceringar.

Facebook har inte velat kommentera uppgifterna som presenteras i The Guardians granskning.